ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Noty finansowe

I. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

II. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów

III. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

IV. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

VI. Noty objaśniające skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wyniki wyszukiwania