ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Odpowiedzialny marketing

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 417-3
]

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi, działania marketingowe i reklamowe prowadzone w Banku i Grupie Pekao uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wytyczne organów nadzoru, zasady uczciwego obrotu rynku finansowego, dobre obyczaje oraz oświadczenia woli klienta dotyczące tych działań. Są ponadto realizowane w zgodzie ze strategią komunikacyjną Banku, z zachowaniem tożsamości wizualnej oraz wizerunku, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi i z zachowaniem zrozumiałości przekazu w komunikacji. W Banku przestrzegane są zasady Kodeksu Etyki Bankowej Związku Banków Polskich i Kanonu dobrych praktyk rynku finansowego, uchwalone przez Komisję Nadzoru Finansowego. Kodeks Postępowania Grupy Pekao  podkreśla zaś, że każdy z pracowników jest ambasadorem produktów i usług oferowanych zarówno przez Bank, jak i przez inne podmioty Grupy Pekao. Profesjonalna promocja produktów i usług umacnia zaufanie klientów i pomaga budować relacje oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Odpowiedzialna promocja Banku oparta jest na rzetelnej i transparentnej wiedzy o produktach, w tym także ewentualnych ryzykach wynikających ze zmieniających się warunków makroekonomicznych czy działalności regulatorów. Działania marketingowe i reklamowe prowadzone w Grupie Pekao uwzględniają przepisy powszechnie obowiązującego prawa i wytyczne organów nadzoru, zasady uczciwego obrotu rynku finansowego, dobre obyczaje oraz prowadzone są z poszanowaniem woli klienta dotyczącej tych działań. Kluczowe regulacje odnoszące się do tego obszaru w zakresie oceny ryzyka braku zgodności to Polityka wdrażania nowych produktów oraz Zasady tworzenia komunikacji marketingowej, które zostały przygotowane w związku z decyzją Zarządu Banku o przyjęciu przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulacja ta uwzględnia między innymi podstawowe wymogi w zakresie treści materiałów marketingowych i reklamowych, uwzględniając charakter i specyfikę danego produktu, w tym: kredytu konsumenckiego, kredytu hipotecznego, rachunku bankowego (w szczególności rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowych lokat oszczędnościowych), produktu ubezpieczeniowego, a także produktu inwestycyjnego.

W Banku obowiązuje ponadto Zarządzenie Zasady komunikacji Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w mediach społecznościowych odnoszące się kompleksowo do komunikacji, a także działań promocyjnych prowadzonych z interesariuszami Banku za pośrednictwem social media. W 2021 roku wprowadzono zarządzenie, Politykę zarządzania Architekturą Marki Grupy Pekao, kierowane do wszystkich spółek zależnych, które odnosi się do ochrony i promocji marki Banku i obejmuje kompleksową Księgę Identyfikacji Wizualnej.

Bank Pekao dokłada wszelkich starań, aby przekaz reklamowy nie podważał społecznego zaufania do działalności reklamowej, nie zawierał treści lub obrazów, które obrażają powszechnie obowiązujące normy obyczajowe, nie nadużywał zaufania klienta poprzez wykorzystanie braku jego doświadczenia lub wiedzy, nie odwoływał się do uczucia strachu, nie zawierał elementów, które mogłyby prowadzić lub zachęcać do aktów przemocy i wreszcie nie aprobował dyskryminacji, w szczególności z powodu rasy, religii lub płci.

W 2022 roku, analogicznie do poprzednich lat objętych raportowaniem niefinansowym, w Banku nie odnotowano przypadków nieprzestrzegania przepisów lub niezgodności z przepisami w obszarze komunikacji marketingowej.

Promocja poprzez sztukę

W 2022 roku Bank, w nowym projekcie pod hasłem „Kiedy sztuka kreuje biznes”, postanowił wrócić do modelu promowania marki przez sztukę (art branding), także w przestrzeni wirtualnej. Zamysł ten odwołuje się do kilkudziesięcioletniej tradycji, gdy materiały promocyjne dla Banku przygotowywali twórcy związani z Polską Szkołą Plakatu, m.in. Waldemar Świerzy czy Wiktor Górka. To podejście stało się kluczem do stworzenia nowych kompozycji na druki reklamowe – na witrynach, ulotkach i w przestrzeni internetowej pojawiła się kolażowa postać rowerzysty i towarzyszące jej hasło „Miej z górki”. Nowa linia graficzna w nowoczesny sposób nawiązuje do stylistyki Banku sprzed lat. Jednocześnie odwołanie do plakatu, a przede wszystkim do twórczości Wojciecha Fangora sprawia, że Bank odchodzi od komunikacji, w której dominującym obrazem są zdjęcia stockowe. Ponadto, w 2022 roku Bank Pekao., jako pierwsza uniwersalna instytucja finansowa na świecie stokenizował sztukę. NFT z elementami kompozycji malarskiej Rafała Bujnowskiego są powiązane z 440 kartami płatniczymi Unique wprowadzonymi wspólnie z MasterCard. Każda z kart na awersie będzie miała nadrukowany fragment obrazu „Ściana pracowni”, z którym będzie powiązany niewymienialny token. W tym samym roku Bank zaprezentował projekt NFT w metaverse. Tokeny z pracami Kai Renkas, wykonanymi na 25-lecie Bankowości Prywatnej Pekao S.A. będzie można zobaczyć w Galerii PeoPay – wirtualnej przestrzeni zlokalizowanej w ESKA World – pierwszym polskim środowisku metaverse’owym. Oprócz NFT znajdą się tam też animacje i gra interaktywna.

Bądźmy razem CYBERczujni

Bank postanowił także w sposób nieszablonowy pokazać zagrożenia istniejące w sieci oraz uświadomić klientom, co mają robić, by się przed nimi ustrzec i nie stracić pieniędzy. W efekcie tych założeń wystartowała kampania edukacyjna „Co w sieci siedzi”, która ciekawie i kreatywnie pokazuje metody działania złodziei internetowych oraz uczy odbiorców bezpiecznych zachowań w internecie. Ujęte w sposób nieszablonowy materiały informacyjne pokazują realne zagrożenia płynące z następujących nielegalnych procedur: fraud, phishing, scam, vishing, fałszywe inwestycje, oszustwa „na policjanta”i malware. Każdy z opisów zawiera charakterystykę działalności przestępczej i praktyczne wskazówki, jak się przed nią chronić*.

* https://www.pekao.com.pl/cyberczujni.html

Wyniki wyszukiwania