ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

46.7. Ryzyko klimatyczne

W obszarze ryzyka związanego z klimatem i polityką klimatyczną Grupa ze względu na profil prowadzonej działalności koncentruje swoje działania na dwóch głównych kierunkach:

  1. zmniejszeniu negatywnego wpływu na klimat i zużycie zasobów naturalnych w swojej działalności operacyjnej,
  2. dostosowanie oferty produktowej kierowanej do klientów z uwzględnieniem elementów o charakterze ekologicznym.

W zakresie własnej działalności operacyjnej Grupa koncentruje swoje działania głównie na wykorzystywaniu ekologicznych rozwiązań infrastrukturalnych w swoich placówkach czy obiektach centrali, ograniczaniu emisji CO2 oraz energii elektrycznej.

Natomiast, od strony oferty produktowej w 2022 roku główne działania Grupy ukierunkowane były na projekty zielone i społeczne oraz wsparcie emisji obligacji ESG swoich klientów.

Inicjatywy oraz działania podejmowane przez Grupę w odniesieniu do wyżej wymienionych obszarów, a także uwzględnianie ryzyka klimatycznego w procesach kredytowych zostały zaprezentowane w części „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych” „Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2022 rok (sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A.)”.

Grupa jest narażona na ryzyko zmian klimatycznych głównie poprzez fakt możliwego oddziaływania czynników klimatycznych na otoczenie geograficzne oraz ekonomiczne w którym prowadzona jest działalność Grupy.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku ryzyko klimatyczne nie miało istotnego bezpośredniego wpływu na poszczególne obszary dokonywanych szacunków, w tym na wyznaczanie oczekiwanej straty kredytowej ujętej w niniejszym sprawozdaniu finansowym, ani też na kwestie kontynuacji działalności przez Grupę w okresie 12 miesięcy od daty zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego.

Wyniki wyszukiwania