ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Klimat i środowisko

Ograniczenie użycia surowców i zasobów

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
]

W codziennej działalności operacyjnej Bank Pekao kieruje się dążeniem do zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat i postawą proekologiczną. Służą temu rozwiązania techniczne wprowadzane sukcesywnie w sieci placówek i obiektach centrali. W 2022 roku Bank zawarł kontrakt jednoroczny na zakup 35 GWh energii elektrycznej przy jednoczesnym zakupie gwarancji pochodzenia (100% wolumenu energii zielonej). Bank osiągnął tym samym efekt redukcji emisji dwutlenku węgla wynoszący 26 tys. t CO2e w zakresie 2. (energia zakupiona) według metodologii międzynarodowego standardu Greenhouse Gas Protocol (dalej: GHG Protocol). Oznacza to, że w 2022 roku, względem poprzednich 12 miesięcy, osiągnięto redukcję własnych emisji CO2 o 34%. Ponadto, również na rok 2023 została zawarta umowa na zakup gwarancji pochodzenia, odpowiednio do okresu, w którym została wytworzona energia, w ilości 16,5 GWh.

W 2022 roku kontynuowano wdrażanie rozwiązań ekologicznych ze szczególnych uwzględnieniem tych ograniczających zużycie energii elektrycznej oraz redukujących negatywny wpływ na środowisko. Należały do nich m.in.:

  • wdrożenie technologii oświetlenia energooszczędnego LED,
  • optymalizacja zużycia energii (ograniczanie tzw. mocy umownych),
  • wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń UPS (zasilacze awaryjne) na nowe, o większej sprawności maksymalnej,
  • likwidacja niepotrzebnych podłączeń zasilania rezerwowego,
  • montaż systemów klimatyzacyjnych charakteryzujących się coraz lepszymi wskaźnikami, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania w najwyższych klasach efektywności energetycznej,
  • zastępowanie urządzeń klimatyzacyjnych wykorzystujących szkodliwe dla środowiska czynniki chłodnicze urządzeniami bazującymi na mieszaninie gazów ekologicznych,
  • analizy zmierzające do instalacji urządzeń kompensujących moc bierną* (a w rezultacie eliminacja niepotrzebnych wydatków energii),
  • przełączanie urządzeń elektronicznych w godzinach wieczornych na tryb „stand by”.

* Efektywne wyeliminowanie nieskompensowanej mocy biernej odbiorników energii elektrycznej pozwala na oszczędności finansowe (z tytułu redukcji opłat za ponadnormatywny pobór mocy biernej), a także przyczynia się do racjonalnej eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Przy kompleksowych modernizacjach nieruchomości należących do Banku wykorzystywane były nowoczesne rozwiązania, np. oszczędne energetycznie systemy oświetlenia LED czy baterie sanitarne z perlatorami, dzięki którym następuje redukcja zużycia wody.

Flota samochodowa

Samochody należące do floty Banku są sukcesywnie wymieniane na modele emitujące mniej spalin do atmosfery. W 2022 roku Bank wymienił część floty na samochody nowe, posiadające normę emisji spalin Euro 6DG (według danych na 31 grudnia 2022 roku wymieniono 87% samochodów na 1271 wszystkich w eksploatacji), oraz zakupił pierwsze samochody o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Poza wprowadzeniem 1 020 nowych niskoemisyjnych samochodów o dogodnej konfiguracji zużycia Bank zakupił także nowe 4 samochody z napędem elektrycznym oraz 50 samochodów elektrycznych. Jest to wynik trwających prac koncepcyjnych nad możliwością zastąpienia samochodów z napędem konwencjonalnym (spalinowym) samochodami elektrycznymi

1 020
nowych niskoemisyjnych samochodów
GRI[
  • 302-1
]
Zużycie energii
GigaWATOGODZINA [GWh]
GRUPA PEKAO BANK SPÓŁKI
2021 2022 2021 2022 2021 2022
Zużycie energii elektrycznej nabytej w celach konsumpcyjnych 54,80 55,23 53,50 54,18 1,40 1,05
Energia elektryczna nabywana podczas pracy zdalnej 1,20 0,84 0,80 0,59 0,40 0,25
Energia cieplna wytworzona przez organizację (gaz ziemny) 13,80 12,14 13,80 12,11 0,04 0,04
Energia cieplna nabywana w celach konsumpcyjnych 78,90 60,21 77,80 59,95 1,10 0,26
Całkowita konsumpcja energii wewnątrz organizacji 148,70 128,42 145,90 126,82 2,90 1,60

Wyniki wyszukiwania