ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Zmiany w otoczeniu regulacyjnym w zakresie zrównoważonych finansów

GRI[ ]
GRI[
 • 3-3
]

W odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie regulacyjno-biznesowe w obszarze zrównoważonego rozwoju i zrównoważonych finansów Bank ustanowił kompleksowy „Program zielonej transformacji Banku” (dalej „Program”). Od października 2022 roku w strukturach Banku został powołany zespół projektowy działający w dziewięciu strumieniach prac i angażujący około 40 departamentów z pionów:

 • Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej,
 • Bankowości Przedsiębiorstw,
 • Bankowości Detalicznej,
 • Finansowego,
 • Zarządzania Ryzykami,
 • Zasobów Ludzkich,
 • Technologii i Operacji,
 • oraz spoza pionów funkcjonalnych Banku.

Zespół projektowy ma na celu wypracowanie docelowej architektury procesowo-systemowej w zakresie metod zbierania i analizy danych oraz dalszego ich wykorzystania w procesach i sprawozdawczości w oparciu o następujące regulacje i wytyczne:

 • Rozporządzenie PE i Rady (EU) 2020/852 o tzw. taksonomii,
 • Wytyczne EBA/ITS/2022/01,
 • Metodyka Reporting Standard for the Financial Industry organizacji PCAF dla obliczania śladu węglowego portfela finansowań (Zakres 3, Podkategoria 15),
 • Dyrektywa o Sprawozdawczości Przedsiębiorstw w zakresie Zrównoważonego Rozwoju (CSRD),
 • Wytyczne EBA/REP/2021/18,
 • Rozporządzenie PE i Rady (EU) 2019/2088 w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (SFDR).

Ponadto, prace projektowe koncentrują się w obszarze modelu doradztwa ESG dla klientów Banku. W ramach projektu powołane zostało również Transformation Management Office (Biuro Transformacji) odpowiadające za zarządzanie zmianą i wsparcie w zmianach modelu kompetencyjnego.

Organem decyzyjnym Projektu jest Komitet Sterujący oraz Sponsorzy, tj. pięciu członków Zarządu Banku i czterech dyrektorów wysokiego szczebla.

Wyniki wyszukiwania