ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

34. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych według rodzaju

31.12.2022 31.12.2021
Zobowiązania z tytułu obligacji 3 487 601 4 086 984
Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów depozytowych 5 893 923 178 573
Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych 955 961 1 089 798
Razem 10 337 485 5 355 355

Grupa terminowo wywiązuje się z zobowiązań z tytułu wykupu własnych dłużnych papierów wartościowych.

Struktura walutowa zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania