ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Opieka medyczna i działania prozdrowotne

GRI[ ]
GRI[
  • 403-6
]

Bank Pekao oferuje wszystkim pracownikom banku opiekę medyczną, świadczoną od kwietnia 2020 roku przez firmę PZU Zdrowie. Pracownicy Banku mogą skorzystać z pakietu podstawowych świadczeń medycznych z możliwością ich rozszerzenia. Z szerokiego zakresu usług medycznych wynegocjowanych przez Bank Pekao S.A., mogą korzystać także wskazani przez pracownika członkowie rodziny, tj. dzieci, dzieci powyżej 26. roku życia, współmałżonkowie, partnerzy, rodzice, teściowie oraz seniorzy. Ofertą opieki medycznej objęci są również emeryci i renciści Banku Pekao w ramach specjalnie wynegocjowanego pakietu. W ramach opieki medycznej ubezpieczyciel pokrywa koszty lub zapewnia zniżki w zakresie konsultacji lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, wizyt receptowych, diagnostyki laboratoryjnej, prowadzenia ciąży, szczepień, wizyt domowych, badań obrazowych, endoskopowych i czynnościowych, rehabilitacji oraz stomatologii. Uwzględniając oczekiwania pracowników oraz benchmarki rynkowe, od 1 listopada 2022 roku zostały wprowadzone zmiany, które wpływają na zwiększenie satysfakcji związanej z korzystaniem z usług opieki medycznej. Jest to m.in .dostępny dla wszystkich pracowników, w ramach medycyny pracy – pakiet profilaktyczny – konsultacje na wybrane specjalizacje: okulista, ortopeda, neurolog, reumatolog oraz pakiet badań laboratoryjnych.

Co więcej, Bank we współpracy z firmą świadczącą usługi medyczne organizuje dodatkowe inicjatywy, które wpisują się w działania na rzecz poprawy zdrowia zatrudnionych osób. Do najważniejszych działań należą szczepienia przeciwko grypie, czy dodatkowe badania profilaktyczne. Bank prowadzi również, za pośrednictwem kanałów wewnętrznych (intranet), programy edukacyjne, które wspierają pracowników w rozwijaniu nawyków prozdrowotnych.

Średnia miesięczna liczba pakietów posiadanych przez pracowników Banku i członków ich rodzin wyniosła 14 445, a średnia miesięczna liczba pakietów finansowana lub współfinansowana przez Bank wyniosła 10 338. Również spółki Grupy Pekao zapewniają opiekę medyczną dla swoich pracowników.

W 2022 roku Bank kontynuował profilaktykę w zakresie zagrożenia wirusem COVID-19.

Kolejny rok z rzędu kontynuowano program „Bierz Zdrowie za Rogi” motywujący pracowników do aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania się, podejmowania walki ze stresem oraz profilaktyki. Chęć ruchu na świeżym powietrzu i działania na rzecz innych połączyła w jedno kolejna edycja akcji „MiLOVE biegi z Żubrem” – w roku 2022 zrealizowano dwie takie akcje,  jedną poświęconą bieganiu / chodzeniu realizowaną latem, natomiast jesienią dołączono także zachęcanie do aktywności, jaką jest jazda na rowerze. Obie akcje cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podczas tych akcji „wirtualne” mile zebrane przez pracowników w trakcie spacerów, biegów, lub jazdy na rowerze zostały wykorzystane na szczytny cel. Dzięki zaangażowaniu blisko 700 osób i pokonanym przez nie ponad 86 tys. milom Fundacja Banku Pekao przekazała wsparcie finansowe sześciu młodym stypendystom Programu Wybiegaj w Przyszłość.

W kwestii zdrowego odżywiania zrealizowano cztery programy. Pierwszy z nich dostarczył wiedzy nt. fundamentów zdrowego odżywiania oraz zachęcał do podjęcia wyzwania i wdrożenia konkretnych zmian w sposobie odżywiania. Kolejne programy podjęły kwestię najczęstszych chorób cywilizacyjnych i traktowały o tym jak za pomocą modyfikacji swojej diety wspierać walkę z takimi schorzeniami jak: otyłość, nadciśnienie, insulinooporność i cukrzyca. W skład każdego programu wchodziło kilka webinariów z dietetykiem, materiały dodatkowe: porady, przepisy i ciekawostki kulinarne. W kwestiach zdrowia mentalnego zrealizowano zaś programy bazujące na wzmacnianiu filarów kapitału psychologicznego (według Martina Seligmana). Podczas spotkań z ekspertami podejmowano temat rezyliencji, budowania realnego optymizmu, nie zabrakło też programu opartego na uważności wzbogaconego o techniki oddechowe i relaksacyjne, a także profilaktyce depresji i wypaleniu zawodowemu.

Powyższe działania uzupełniła szeroko pojęta kampania profilaktyczna przeprowadzona m.in. z lekarzami PZU Zdrowie. Jej celem było uświadomienie pracowników w zakresie możliwych pierwszych objawów różnych schorzeń oraz zachęcenie do dalszej diagnostyki w przypadku ich zidentyfikowania. W zakresie działań profilaktycznych nie zabrakło też spotkań z lekarzem onkologiem oraz okulistą oraz pomocy w zakresie porzucenia nałogu palenia papierosów. W związku z wybuchem konfliktu w Ukrainie i związanym z tym okresem wzmożonego poczucia zagrożenia w związku z sytuacją geopolityczną za granicami naszego kraju, w Banku udostępniono możliwość anonimowej, indywidualnej rozmowy z psychologiem. Odbyły się ponadto webinaria traktujące o tym, jak radzić sobie z trudnymi emocjami, a także, jak pomagać mądrze – bez uszczerbku na własnym zdrowiu.

Wyniki wyszukiwania