ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Pozostałe usługi finansowe

Centrum Kart S.A. – Centrum Kart

Spółka świadczy kompleksowe usługi związane m.in. z obsługą systemów zarządzania kartami płatniczymi, autoryzacją transakcji oraz personalizacją kart. Spółka świadczy głównie usług na potrzeby Banku Pekao S.A. i we współpracy z Bankiem, realizuje projekty ukierunkowane na rozszerzenie oferty produktowej Banku.

W 2022 roku do najważniejszych projektów zrealizowanych należy zaliczyć wdrożenie obsługi transakcji e-commerce od strony akceptanta dla klientów Banku.

Krajowy Integrator Płatności S.A.– KIP

Od 31 marca 2021 roku Bank jest właścicielem akcji stanowiących 38,33% akcji spółki Krajowy Integrator Płatności S.A., właściciela systemu szybkich płatności internetowych Tpay (wcześniej Transferuj.pl).

Spółka posiada status krajowej instytucji płatniczej i jest nadzorowana przez KNF. Działalność KIP polega na pośredniczeniu w przekazywaniu płatności pomiędzy płatnikiem i odbiorcą. W 2022 roku Spółka poszerzała skalę działalności w obszarze obsługi płatności internetowych, serwisach usługowych i poszukiwała nowych obszarów, rozszerzających możliwości usług świadczonych przez KIP, w tym w ramach współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Pekao Direct Sp. z o.o. – Pekao Direct

Pekao Direct świadczy usługi o charakterze pośrednictwa finansowego, a także kompleksowe usługi za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji dla klientów sektora pozabankowego.

Spółka wspiera Bank, jako głównego klienta w zakresie obsługi bankowości internetowej, kart oraz infolinii produktowych. Pekao Direct obsługuje klientów za pośrednictwem alternatywnych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim w formie telefonicznej, mailowej oraz w formie chatów. Główny kanał komunikacji stanowią połączenia telefoniczne, w 2022 roku Pekao Direct obsłużyło 12,8 mln połączeń o 2,9% więcej niż w 2021 roku. Pekao Direct uczestniczy w procesie zakładania kont na selfie i w 2022 roku Pekao Direct zweryfikował 100,4 tys. kont otwartych na selfie. W porównaniu do 2021 roku spadły usługi czat o 18,1% i połączenia video (w ramach aplikacji PeoPay) o 2,4%, co jest związane z rekordowym poziomem usług w 2021 roku, wynikających z sytuacji pandemicznej i korzystania przez klientów z alternatywnych form kontaktu. Spółka we współpracy z Bankiem prowadzi projekty mające na celu rozwój komunikacji z klientami w tym z wykorzystaniem bankowości mobilnej.

Pekao Financial Services Sp. z o.o. – PFS

PFS świadczy usługi agenta transferowego, w ramach outsourcingu dla instytucji finansowych w zakresie rozwiązań operacyjnych oraz technologicznych.

PFS specjalizuje się w obsłudze krajowych oraz zagranicznych funduszy inwestycyjnych, powszechnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych, a także podmiotów oferujących produkty ubezpieczeniowe. W gronie klientów obsługiwanych przez Spółkę znajdują się firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej. PFS jest jedną z dwóch spółek, które obsługują fundusze OFE korzystające z usług zewnętrznego agenta transferowego.

PeUF Sp. z o.o. – PeUF

PeUF jest spółką, której 100% właścicielem jest Pekao Leasing Sp. z o.o. i działa jako agent ubezpieczeniowy, świadcząc usługi z zakresu sprzedaży ubezpieczeń.

Od 1 marca 2022 roku, PeUF przejął obsługę portfela Pekao Leasing w zakresie nowo zawieranych umów ubezpieczenia. Działalność PeUF obejmuje swoim zakresem obsługę agencyjną, dotyczącą obsługi ubezpieczeniowej do nowo zawieranych transakcji leasingowych, jak i obsługę wznowień polis. Poza obsługą agencyjną działania dotyczą: monitoringu polis, obsługi rozliczeń szkód, jak również wypowiedzeń ubezpieczeń. W 2022 roku PeUF świadczyła usługi pośrednictwa dla pięciu zakładów ubezpieczeniowych, a wartość prowizji ze sprzedanych polis wyniosła 30,7 mln zł.

30,7
mln zł
wartość prowizji ze sprzedanych polis

Wyniki wyszukiwania