ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie Banku zostały uznane za najlepsze wśród banków w Polsce w badaniu jakości relacji inwestorskich zrealizowanym przez Institutional Investor Research Group. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce wyróżnionych spółek, z najlepszą notą wśród banków. W badaniu, które było podstawą do przygotowania rankingu, wzięło udział 271 analityków i zarządzających reprezentujących 183 instytucje finansowe. Spontanicznie wskazywali oni spółki, które ich zdaniem reprezentowały najwyższy poziom relacji inwestorskich.

Działalność Banku w zakresie relacji inwestorskich skoncentrowana jest przede wszystkim na zapewnieniu przejrzystej i aktywnej komunikacji z rynkiem kapitałowym poprzez czynną współpracę z inwestorami, analitykami i agencjami ratingowymi, jak również na wykonywaniu obowiązków informacyjnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Przedstawiciele Banku regularnie odbywają wiele spotkań z inwestorami zarówno instytucjonalnymi jak i indywidualnymi z kraju i zagranicy oraz uczestniczą w większości regionalnych i sektorowych konferencji inwestorskich. W 2022 roku Bank uczestniczył w 28 konferencjach inwestorskich i spotkaniach w formie „roadshows” z inwestorami instytucjonalnymi z kluczowych centrów finansowych na świecie. W ramach konferencji Bank odbył w minionym roku 350 spotkań z inwestorami. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. są co kwartał prezentowane w ramach konferencji dla inwestorów i analityków, transmitowanych jednocześnie przez internet.

Wyniki Banku oraz jego działalność są na bieżąco monitorowane przez analityków reprezentujących polskie i zagraniczne instytucje finansowe. W 2022 roku 19 analityków opublikowało raporty i rekomendacje na temat Banku.

Struktura rekomendacji dla akcji Banku Pekao S.A. na 31 grudnia 2022 roku
Kupuj /Akumuluj 14
Trzymaj/Neutralnie 4
Redukuj/Sprzedaj 1

Działania, które podejmuje Bank w kontaktach z inwestorami mają przede wszystkim na celu umożliwienie rynkowi przeprowadzanie rzetelnej oceny sytuacji finansowej Banku, jego pozycji rynkowej oraz skuteczności przyjętego modelu biznesowego z uwzględnieniem kondycji finansowej sektora bankowego oraz sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej i na rynkach międzynarodowych.

Istotne dla inwestorów informacje na temat Banku dostępne są na stronie internetowej Banku.

Bank publikuje raport roczny w wersji on-line dostępny na stronie internetowej Banku.

Na stronie internetowej Banku dostępna jest „Polityka informacyjna Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w zakresie kontaktów z inwestorami, mediami i klientami”.

Dane kontaktowe do Biura Relacji Inwestorskich

e-mail: bri@pekao.com.pl
tel.: +48 22 524 55 27

Wyniki wyszukiwania