ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Ochrona konsumentów

GRI[ ]
GRI[
  • 3-3
  • 206-1
]

Bank oraz spółki zależne obowiązuje Polityka Grupy Banku Pekao S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów. Polityka określa podstawowe zasady działania pracowników Banku zgodnie z przepisami dotyczącymi antymonopolowych i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz główne zadania komórek organizacyjnych Banku w tym zakresie. W 2022 roku Bank nie zapłacił kar za naruszenie zbiorowych praw konsumentów oraz za naruszenie zasad wolnej konkurencji.

Spółki wchodzące w 2022 roku w skład Grupy Pekao posiadały również własne regulacje w tym obszarze, m.in.: Polityka Pekao Direct w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, Polityka Pekao Banku Hipotecznego S.A. w zakresie przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, Procedura Antymonopolowa. Przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję oraz naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (Pekao Leasing).

Kwestie dotyczące ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami hipotecznymi w CHF zostały ujęte w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022, w podrozdziale 5.5.3.

Wyniki wyszukiwania