ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

19. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Kasa i należności od Banku Centralnego

31.12.2022 31.12.2021
Gotówka 4 316 728 3 699 683
Rachunek bieżący w Banku Centralnym 7 935 484 996 945
Lokaty 1 191 833
Pozostałe należności 110 67
Razem brutto 13 444 155 4 696 695
Odpis z tytułu utraty wartości -7 821 -75
Razem netto 13 436 334 4 696 620

Struktura walutowa Należności od Banku Centralnego została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Bank musi zapewnić utrzymanie średniego miesięcznego salda na rachunku bieżącym w Narodowym Banku Polskim w odpowiedniej wysokości wynikającej z deklaracji rezerwy obowiązkowej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku środki na rachunku rezerwy obowiązkowej są oprocentowane w wysokości 6,75% (na dzień 31 grudnia 2021 roku – 1,75%).

Wyniki wyszukiwania