ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Peako

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Miniony rok był bardzo wymagający dla całego regionu Europy środkowo-wschodniej, Polski i Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Stopniowa odbudowa aktywności gospodarczej po pandemii Covid-19 została gwałtownie zatrzymana przez agresję Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, co doprowadziło do kryzysu energetycznego, silnej migracji uchodźców wojennych, istotnego wzrostu inflacji oraz istotnego pogorszenia nastrojów konsumentów i klientów biznesowych. Grupa Kapitałowa Banku Pekao sprostała tym licznym wyzwaniom.

Bank Pekao zaangażował się w pomoc ofiarom wojny, zarówno poprzez wsparcie działań humanitarnych i wolontariat, jak również przygotowując darmową ofertę bankową dla klientów z Ukrainy. Bank aktywnie wziął udział w programach pomocowych dla klientów dotkniętych wzrostem stóp procentowych (rządowe wakacje kredytowe, zasilenie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców) oraz zadbał o stabilność sektora bankowego (udział w dobrowolnym systemie ochrony instytucjonalnej). Jako bank pierwszego wyboru dla większości dużych polskich przedsiębiorstw Bank Pekao wspierał aktywnie swoich klientów sektora energetycznego w zapewnieniu stabilności rynku polskiego w świetle sankcji nałożonych na Rosję. W tych wymagających warunkach Grupa Pekao osiągnęła dobre rezultaty, pokazując odporny model biznesowy, oparty na silnym bilansie i efektywnym zarządzaniu ryzykiem. Ponadto, w łańcuchu dostaw i wobec klientów egzekwował właściwą postawę w stosunku do kraju agresora, wspierając się listą Uniwersytetu Yale.

2022 rok to drugi rok dwóch strategii Grupy Pekao do roku 2024 – strategii finansowej oraz zrównoważonego rozwoju. Bank wykazał znaczący wzrost skali działania dbając jednocześnie, aby był on ukierunkowany na segmenty najbardziej odporne na zmianę cyklu gospodarczego. Zintensyfikowaliśmy efektywność kosztową, aby wesprzeć rentowność. Tradycyjnie już Bank Pekao pozostał liderem wśród dużych polskich banków w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym i prawnym. Nawiązując do strategicznych ambicji, Bank wdrożył szereg innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umacnia pozycję jednego z liderów transformacji cyfrowej sektora. W wymagającym otoczeniu gospodarczym Bank Pekao znajduje się na ścieżce realizacji głównych parametrów strategicznych.

Dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy Bankiem Pekao a pozostałymi spółkami Grupy PZU pozwoliło na realizację wymiernych korzyści w kluczowych obszarach strategicznych: bancassurance i assurbankingu. Jednocześnie, dostrzegamy cały czas duży potencjał w zakresie rozwoju oferty produktowej i wykorzystania kanałów dystrybucji a także poszerzaniu bazy klientów. W obliczu transformacji cyfrowej sektora finansowego, nie ustajemy również w dążeniu do identyfikacji i realizacji synergii operacyjnych. W dynamicznie zmieniających się warunkach, szczególnie istotna staje się współpraca i możliwe synergie w zakresie zrównoważonego rozwoju i rozwiązań bankowo-ubezpieczeniowych dla klientów całej Grupy w zakresie ESG.

Z perspektywy sektora finansowego rok 2022 był rokiem testu stabilności modeli biznesowych i w tych trudnych warunkach zarówno odporność Grupy Kapitałowej Banku Pekao, jak i współpraca w ramach Grupy Kapitałowej PZU zadziałała skutecznie. Pozostaliśmy wiarygodnym i stabilnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, a oni odwzajemnili się nam rosnącą skalą powierzonych nam operacji.

Wraz z Radą Nadzorczą bardzo istotną wagę przywiązujemy do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnych działań Banku Pekao wspierających realizację jego celów biznesowych oraz pozytywny i stabilizujący efekt, jaki Bank dzięki swojej skali może wywrzeć na otoczenie, w którym funkcjonuje. Chcę również podkreślić konsekwentny rozwój w oparciu o czynniki ESG (Środowisko, Społeczna Odpowiedzialność i Ład Korporacyjny) mocno wpisujące się w strategię odpowiedzialnego biznesu całej Grupy PZU, która jako największa instytucja finansowa w Polsce i całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, może aktywnie wspierać transformację energetyczną polskiej gospodarki. Jako Rada Nadzorcza, będziemy wspomagać Bank Pekao w dalszym podnoszeniu kompetencji w obszarze ESG i jeszcze mocniejszym zaakcentowaniu polityki zrównoważonego rozwoju zarówno w działaniach komercyjnych jak i operacyjnych w nowej strategii Banku.

Podsumowując, w imieniu swoim i Rady Nadzorczej, jesteśmy przekonani o dalszym, konsekwentnym umacnianiu przez Bank Pekao wiodącej pozycji w branży bankowej w Polsce. Jestem również pewna, że z myślą o wszystkich interesariuszach, Bank nadal będzie dbał o trwały wzrost wartości firmy.

W bieżącym roku warunki zewnętrzne wydają się być dla Banku Pekao nadal wymagające. Spowolnienie gospodarcze skutkuje osłabieniem tempa wzrostu wolumenów kredytowych. Istotnym wyzwaniem są także wymogi MREL, utrzymujące się niekorzystne środowisko prawne wokół walutowych kredytów mieszkaniowych oraz nadal wysoka inflacja, choć z perspektywą moderacji.

W imieniu Rady Nadzorczej pragnę podziękować Zarządowi i wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej Banku Pekao za duże zaangażowanie, realizację celów biznesowych i transformacyjnych w tym wymagającym dla wszystkich otoczeniu. Dziękuję również wszystkim Interesariuszom Banku za zaufanie. Chciałabym również podkreślić, że Rada dochowa wszelkiej staranności, aby wszystkie decyzje Zarządu podejmowane były z myślą o budowaniu wartości Banku dla akcjonariuszy i aby działania Pekao były realizowane w oparciu o najwyższe standardy regulacyjne, korporacyjne i etyczne.

dr hab. Beata Kozłowska–Chyła

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A.

Wyniki wyszukiwania