ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Przeciwdziałanie przestępczości oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu Bank angażuje się w działania mające na celu przeciwdziałanie przestępstwom finansowym oraz terroryzmowi. Kluczową regulacją w tym zakresie jest Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

W Banku Pekao obowiązuje zarządzenie – Proces zarządzania fraudami wprowadzające Instrukcję służbową – Proces zarządzania fraudami w Banku Polska Kasa Opieki S.A. Instrukcja służbowa określa:

  • co to jest fraud i jakie kategorie fraudów mogą dotykać Banku w toku prowadzonej działalności;
  • kto (która jednostka organizacyjna banku i który pracownik tej jednostki) zobowiązany jest do realizowania działań w przypadku zajścia fraudu;
  • w jaki konkretnie sposób należy przeciwdziałać fraudom (katalog czynności do realizacji).

Ponadto, określone są obowiązki i kompetencje Biura Bezpieczeństwa Finansowego w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Pekao, które realizuje zadania związane z centralną koordynacją przeciwdziałania przestępczości finansowej w Banku.

Proces zarządzania fraudami oraz wprowadzona Instrukcja służbowa nakładają na każdego pracownika Banku obowiązki i uprawnienia związane z przeciwdziałaniem przestępczości finansowej na szkodę samej organizacji i klientów Banku.

Wyniki wyszukiwania