ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

17. Zysk netto przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję

Podstawowy zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu.

2022 2021
Zysk netto 1 717 570 2 174 897
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 262 470 034 262 470 034
Zysk przypadający na jedną akcję (w złotych na jedną akcję) 6,54 8,29

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję

Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję obliczany jest w oparciu o zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej poprzez podzielenie zysku, który na nich przypada przez średnią ważoną liczbę akcji zwykłych występujących w ciągu danego okresu, skorygowaną o wpływ wszystkich rozwadniających potencjalnych akcji zwykłych.

Na 31 grudnia 2022 roku oraz na 31 grudnia 2021 roku w Grupie nie występują instrumenty rozwadniające.

2022 2021
Zysk netto 1 717 570 2 174 897
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w okresie 262 470 034 262 470 034
Średnia ważona liczba akcji zwykłych do wyliczenia zysku rozwodnionego 262 470 034 262 470 034
Rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję (w złotych na jedną akcję) 6,54 8,29

Wyniki wyszukiwania