ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

11. Zysk / strata z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy

Istotne zasady rachunkowości

Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy dotyczy wyniku na ich sprzedaży (za wyjątkiem wyniku na sprzedaży kredytów, ujmowanego w pozycji „Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe”) lub modyfikacji istotnej.

Informacje finansowe

Zrealizowane zyski

2022 2021
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 11 999 12 286
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody 24 558 35 395
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu 114
Razem  36 671  47 681 

Zrealizowane straty

2022 2021
Aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu -40 088 -17 309
Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody -139 -361
Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu -10 -148
Razem  -40 237  -17 818 
Zrealizowany zysk / strata netto  -3 566  29 863 

Wyniki wyszukiwania