ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Pekao

Strategia 2021-2024: Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to Strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024.

  • pozostaniemy bankiem uniwersalnym,
  • dążymy do tego, abyśmy byli bankiem pierwszego wyboru dla coraz większej liczby naszych klientów,
  • kontynuujemy rozwój zdalnego modelu dystrybucji i obsługi klienta,
  • stawiamy na efektywność kosztową i procesową,
  • koncentrujemy się na wzroście w najbardziej dochodowych segmentach rynku.
  • znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE),
  • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I),
  • wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej z 2 mln w 2020 roku do 3,2 mln w 2024 roku,
  • wskaźnik digitalizacji na poziomie docelowym ~100% w 2024.

Nasza strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

Filar Klient

W centrum naszych działań stawiamy na klienta i jego potrzeby, intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom detalicznym zrealizowania każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych w horyzoncie 2024 roku. Docelowym i głównym kanałem kontaktu z klientem ma być aplikacja mobilna PeoPay. Zamierzamy w jeszcze większym stopniu wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług. Kluczową miarą sukcesu, do której dążymy, jest systematyczny awans w rankingach satysfakcji klientów.

Filar Wzrost

Zgodnie ze Strategią, koncentrujemy się na wzroście biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP oraz przedsiębiorstwa MID.

W ciągu najbliższych 2 lat chcemy pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć udziały w rynku pożyczek gotówkowych. Chcemy również odmłodzić strukturę demograficzną klientów indywidualnych. Naszym celem jest pozyskanie w latach 2021-2024 łącznie ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia.

400
tys.
planowana liczba pozyskanych klientów rocznie

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw do 2024 roku chcemy zwiększyć udział rynkowy do 12%. Natomiast w segmencie mikrofirm planujemy pozyskiwać 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 p.p. do 8%. Naszym celem jest również wzrost w cyfrowej sprzedaży produktów inwestycyjnych – docelowo ponad 80% wolumenu sprzedaży funduszy inwestycyjnych będzie realizowana w kanałach zdalnych. Planujemy nadal wzmacniać synergie biznesowe i współpracę z PZU, czego efektem ma być wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i składki przypisanej brutto. Zgodnie z przyjętą Strategią, będziemy wzmacniać obecność na rynku e-commerce poprzez rozwój oferty płatności odroczonych, pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online a także rozwiązań dla e-sklepów i platform e-commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

Filar Efektywność

W czasach presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank koncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywności operacji, przyśpiesza cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz optymalizuje procesy kredytowe. Istotnym elementem Strategii jest rozbudowa strefy samoobsługowej dla klientów w kanałach zdalnych. Dążymy do zwiększenia poziomu samoobsługi klientów, tak aby w perspektywie 2024 roku 80% klientów z segmentów MŚP, MID i Korporacji korzystało ze strefy samoobsługowej w kanałach cyfrowych.

Inwestujemy i rozwijamy następujące obszary IT:

• technologii i innowacji,
• nowoczesnej architektury,
• szybkiego wytwarzania oprogramowania,
• niezawodności infrastruktury,
• ludzi i kompetencji.

Zgodnie ze strategią dążymy do optymalizacji kluczowych procesów kredytowych, co powinno przełożyć się na skrócenie czasu oczekiwania na decyzję kredytową (8 dni przy kredycie hipotecznym i 1 dzień przy kredycie dla mikrofirm i MŚP).

Filar Odpowiedzialność

Chcemy wspierać rozwój gospodarczy poprzez aktywne angażowanie się w rządowe i unijne programy odbudowy gospodarki oraz transformację klimatyczną dla swoich klientów. Nasza działalność komercyjna i operacyjna w jeszcze większym stopniu oparta będzie o czynniki zrównoważonego rozwoju.

Będziemy dążyć do utrzymania bezpiecznego profilu ryzyka i utrzymania jednego z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu podejmujemy działania udoskonalania infrastruktury modeli ryzyka i automatyzacji procesów oceny kredytowej.

Wyniki wyszukiwania