ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Bank w 2022 r.

Podsumowanie wyników

GRI[ ]

W 2022 r. wypracowaliśmy zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. przypadający na akcjonariuszy Banku w wysokości 1 717,6 mln zł.

  • ujęcie kosztów związanych z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 1 958 mln zł,
  • utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 598 mln zł,
  • ujęcie kosztów opłaty na rzecz Systemu Ochrony banków działających w formie spółki akcyjnej w wysokości 482 mln zł,
  • ujęcie kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 169 mln zł,
  • utworzenie rezerw na zwroty klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 112 mln zł.

Wskaźnik ROE osiągnął poziom 7,6%.

W 2022 roku zwiększaliśmy działalność komercyjną, aktywnie wspieraliśmy klientów w utrzymaniu płynności finansowej, kontynuowaliśmy digitalizację i automatyzację procesów oraz wdrażanie zaawansowanych rozwiązań cyfrowych.

Klientom indywidualnym udostępniliśmy bogatą ofertę depozytową, m.in. oprocentowanie w wysokości 8,0% w skali roku na kontach oszczędnościowych, lokatę z funduszem na 8,0% w skali roku na okres 12 miesięcy, lokaty z „Żubrem” w PeoPay z oprocentowaniem do 7,0% w skali roku.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę w każdy możliwy sposób wspieraliśmy obywateli Ukrainy. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla klientów indywidulanych i firmowych. Bank, Fundacja Banku Pekao S.A. oraz pracownicy angażowali się w pomoc humanitarną oraz wspieranie Ukrainy i jej obywateli.

Nasza działalność koncentrowała się w następujących kluczowych obszarach strategicznych (zgodnie ze Strategią na lata 2021-2024):

Działania biznesowe wspierające obywateli Ukrainy

W 2022 roku wspieraliśmy obywateli Ukrainy. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla klientów indywidulanych i firmowych. Znieśliśmy opłaty za przelewy z Polski do banków w Ukrainie jak i z Ukrainy do Polski – dla transakcji dokonywanych zarówno przez klientów indywidualnych i firmowych.

Konto Przekorzystne dla obywateli Ukrainy było bezpłatne, znieśliśmy opłatę za obsługę karty do konta, jak i wykonywanych nią wypłat gotówki w bankomatach w Polsce i za granicą. Nie pobieraliśmy marży ani opłat za wymianę walut przy transakcjach kartą do konta za granicą. Uprościliśmy procedurę otwarcia konta dla klientów indywidualnych – wystarczy jeden dokument identyfikujący obywatela Ukrainy, np. paszport.

Przygotowaliśmy szeroką ofertę za 0 zł dla ukraińskich przedsiębiorców. Nie pobieramy opłat za rachunki firmowe, karty debetowe oraz zapewniamy pełną i darmową obsługę gotówkową, oraz obsługę w bankowości elektronicznej. Wprowadziliśmy też ułatwienia w procesie nawiązywania relacji biznesowych dla firm z Ukrainy.

Dla klientów indywidualnych aplikacja mobilna PeoPay i bankowość internetowa Pekao24 dostępna jest w języku ukraińskim oraz obsługę prowadzoną w języku ukraińskim przez konsultantów infolinii Banku.

Działania w ramach pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę, Bank, Fundacja Banku Pekao S.A., oraz pracownicy angażowali się w pomoc humanitarną oraz wspieranie Ukrainy i jej obywateli.

Fundacja Banku Pekao S.A. przekazała darowizny: 500 tys. zł na specjalne konto Polskiego Czerwonego Krzyża, z przeznaczeniem na najpilniejsze potrzeby uchodźców oraz 250 tys. zł na konto Caritas Polska z przeznaczeniem na bieżące potrzeby uchodźców pozostających pod opieką tej organizacji.

500
tys. zł
suma przekazanych darowizn

Pracownicy Banku wspierali finansowo zbiórki z przeznaczeniem na pomoc dzieciom i rodzinom zastępczym z Ukrainy przebywającym pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce oraz dla dzieci i matek pod opieką Szpitala Dziecięcego na ul. Niekłańskiej w Warszawie. Bank objął bezpośrednią opieką grupę uchodźców, którzy zamieszkali w jednym z lokali udostępnionych przez Pekao. Bieżące wsparcie i pomoc w adaptacji do nowych warunków zapewniają uchodźcom nasi wolontariusze – pracownicy Banku.

Wyniki finansowe

GRI[
  • 201-1
]
BEZPOŚREDNIA WARTOŚĆ EKONOMICZNA WYTWORZONA I PODZIELONA
(w mln zł) GRUPA PEKAO  BANK PEKAO
Dochody z działalności operacyjnej 10 761 10 417
Koszty z działalności operacyjnej (łącznie ze składkami na BFG, opłatą ponoszoną na System Ochronny) (4 832) (4 502)
Koszty / dochody (łącznie ze składkami na BFG oraz opłatą ponoszoną na System Ochrony) 44,9% 43,2%
Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe (2 016) (1 879)
Podatek od niektórych instytucji finansowych (866) (866)
Podatek dochodowy (1 163) (1 114)
Finansowanie działalności klientów 167 510 155 477
Zobowiązania wobec klientów 209 596 209 802
Wynik netto 1 720 1 898
Dywidenda 1 129
* Wartość ekonomiczna zatrzymana nie jest możliwa do zaraportowania zgodnie z GRI Standards, ponieważ Bank inaczej ujmuje wymagane pozycje, takie jak płatności na rzecz państwa, inwestycje społeczne oraz posiada inne pozycje generujące koszty, które nie są uwzględniane w standardzie GRI jak np. koszty ryzyka.

Wyniki wyszukiwania