ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Pekao

Podsumowanie realizacji strategii w 2022 r.

Cele strategiczne Banku Pekao

Cel strategiczny 2021 2022 Cel 2024
Realizacja
Sfinansowanie projektów zrównoważonych (mld zł) 0,9 4,3 >8
Wsparcie emisji obligacji ESG klientów (mld zł) 5,9 8,0 >22
Wolontariat –  wzrost przepracowanych godzin 6 531 8 432 >5 500
Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami 37,90% 35,90% <35% (-5%)

Filar Klient

Mając na uwadze priorytety zdefiniowane w strategicznym filarze „Klient”, kontynuowaliśmy intensywne prace w zakresie rozwoju funkcjonalności cyfrowych kanałów obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej dla klientów detalicznych. W 2022 roku wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań w bankowości elektronicznej Pekao24, PeoPay i PeoPay Kids.

 • dokonywanie opłat za parkingi w strefach płatnego parkowania,
 • zakup biletu komunikacji miejskiej,
 • widżet skrótów – spersonalizowany wygląd serwisu,
 • opcje sugerowanych płatności, realizacje przelewów z przyszłą datą, możliwość ponowienia przelewu bezpośrednio z historii operacji, prezentacji statusu zagrożonych płatności,
 • powiadomienia o wpływach – możliwość włączenia powiadomień PUSH w PeoPay lub SMS,
 • nowy widżet na pulpicie PeoPay, który pokazuje produkty inwestycyjne,
 • dostęp do aplikacji PeoPay klientom Biura Maklerskiego, którzy posiadają usługę Pekao24Makler, a nie mają rachunku w Banku,
 • zaktualizowany i dostosowany do nowych wymogów wniosek o świadczenie 300+,
 • wnioski o świadczenie 300+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy,
 • wniosek o rządowe wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kredytu.

W ramach Otwartej Bankowości rozszerzyliśmy usługę (tzw. AIS) dostępu do informacji o rachunkach płatniczych prowadzonych przez inne banki takich jak: saldo i historię transakcji. Dostęp do kont z innych banków pozwala łatwiej zawnioskować o pożyczkę, debet w rachunku bieżącym lub kartę kredytową, umożliwia śledzenie sald na rachunkach oraz zlecanie przelewów z rachunków w innych bankach.

Liczba aktywnych klientów mobilnych do liczby ROR wyniosła 57% na koniec 2022 roku (+2,9 p.p. w stosunku do grudnia 2021 roku, co zbliża nas do realizacji aspiracji strategicznej w wysokości minimum 60% w 2024 roku. Ponadto zwiększyliśmy sprzedaż pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych (mierzoną udziałem ilości sztuk), która w 2022 roku wyniosła 78% w stosunku do 61% w ubiegłym roku. Wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych miał odzwierciedlenie również w wynikach pomiaru satysfakcji. PeoPay jest jedną z najlepiej ocenianych aplikacji finansowych dostępnych w sklepach Google Play i AppStore. Rozpoczęliśmy wdrażanie nowego systemu CRM, który jest pierwszym w polskiej bankowości tak kompleksowym wdrożeniem CRM w chmurze publicznej. Przy wsparciu platformy do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, zaawansowanej analityki i rozwiązań chmurowych, Omnibank CRM dostarczy klientom najbardziej adekwatne oferty i komunikaty.

57%
Liczba aktywnych klientów mobilnych do liczby ROR na koniec 2022 roku

Filar Wzrost

W 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu wzmocnienie pozycji w segmentach o najwyższej dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID.

Zrealizowany został cel w zakresie akwizycji ROR klientów indywidualnych założony w strategii na poziomie minimum 400 tys. ROR rocznie. W 2022 roku otworzyliśmy ponad 554 tys. rachunków (+111 tys. więcej niż rok wcześniej).

554
tys.
rachunków w 2022 r.

Realizując założenia strategiczne, zwiększyliśmy akwizycję klientów młodych (poniżej 26. roku życia) o 38% r/r, co było możliwe dzięki nowym rozwiązaniom w ofercie (np. pierwszy w Polsce kredyt na studia medyczne z poręczeniem spłaty przez BGK, Pakiet Podróżnika dla osób studiujących za granicą, konto z pakietem gamingowym), jak również dzięki rozwojowi funkcjonalności PeoPay Kids. Pomimo wyzwań związanych z otoczeniem gospodarczym w 2022 roku odnotowaliśmy pozytywną dynamikę sprzedaży pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych, wyższą o 56% w porównaniu do 2021 roku.

Nowa sprzedaż finansowani dla mikrofirm ogółem wyniosła blisko 2 mld z dynamiką +38% r/r. Zgodnie ze Strategią wzmacnialiśmy, także synergie biznesowe z Grupą PZU, rozwijając ofertę produktową (m.in. nowy produkt o charakterze ubezpieczeniowo-oszczędnościowym: Pewny Profit oraz pakiet ubezpieczeń do nowej Karty Kredytowej z Żubrem) i digitalizując kolejne procesy w obszarze ubezpieczeń.

Dzięki skutecznym działaniom biznesowym ukierunkowanym na wzmacnianie dotychczasowych i budowę nowych przewag konkurencyjnych w segmencie MŚP i MID konsekwentnie umacnialiśmy pozycję Banku na tym rynku. Naszym klientom udostępniamy szeroką, kompleksową ofertę produktów i usług, w tym kredyty bankowe, leasing, faktoring, organizowanie emisji oraz inne specjalistyczne formy finansowania.

 • jako jedyny bank komercyjny w Polsce podpisaliśmy umowę gwarancji portfelowej z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG), umożliwiającą udzielanie kredytów na wyjątkowo korzystnych warunkach,
 • w ramach programu Otwarte Platformy Finansowania (OPF) udostępniliśmy programy finansowania podmiotom z kolejnych krajów (takich jak Turcja, Bangladesz, Chiny),
 • podpisaliśmy porozumienie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), które umożliwia gwarantowanie spłaty do 80% wartości kredytów udzielonych przez Bank eksporterom na ich inwestycje podejmowane w Polsce.

Już po 9 miesiącach 2022 roku pozyskaliśmy zakładaną w Strategii minimalną liczbę 2,2 tys. nowych klientów MŚP. Na koniec 2022 roku wartość portfela kredytów w segmencie MŚP była wyższa o +23% r/r, natomiast w segmencie MID wyższa o +14% r/r. Z perspektywy Strategii istotnym parametrem jest również osiągany dochód na klienta. W 2022 roku dzięki skutecznym działaniom sprzedażowym i rosnącemu zainteresowaniu klientów naszymi produktami odnotowaliśmy wzrost dochodowości w przeliczeniu na klienta w obu segmentach.

Filar Efektywność

Jednym z kierunków strategicznych jest przyspieszenie cyfryzacji i migracji procesów do kanałów zdalnych, co obejmuje nie tylko klientów bankowości detalicznej i rozwój aplikacji mobilnej PeoPay (o czym wspomniano w sekcji filaru Klient), ale także klientów biznesowych. Kontynuowaliśmy rozwój funkcjonalności strefy samoobsługowej dla klientów firmowych w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, udostępniając klientom kolejne procesy, w tym m.in. składanie wniosków w obszarze Treasury. Wprowadziliśmy PeoBIZ – nową aplikację mobilną dla firm posiadających dostęp do systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. PeoBIZ działa zarówno na tabletach, jak i na telefonach oraz wykorzystuje technologię biometryczną. Rozwojowi zdalnych kanałów dystrybucji towarzyszyły działania ukierunkowane na poprawę efektywności sieci placówek Banku. W 2022 roku Bank zmniejszył sieć o 53 placówki. Na koniec roku sieć placówek składała się z 515 placówek własnych i 82 placówek partnerskich. Zwiększyliśmy poziom robotyzacji i automatyzacji w obszarze operacji Banku. Liczba operacji realizowanych przez roboty, wzrosła o ponad 59% r/r.

Naszym celem jest również zwiększenie efektywności procesów kredytowych. Realizowane projekty ukierunkowane są na optymalizacją i zwiększenie wykorzystania narzędzi analitycznych w poszczególnych segmentach klientowskich. W 2022 roku zrealizowane wdrożenia projektowe przełożyły się na poprawę efektywności procesów kredytowych i skrócenie czasu wydania decyzji kredytowej m.in. w segmencie klientów detalicznych i w segmencie przedsiębiorstw.

Filar Odpowiedzialność

Dbamy o utrzymanie bezpiecznego profilu ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. W 2022 roku koszty ryzyka wyniosły 1,12 p.b., przy jednoczesnym wysokim poziomie pokrycia NPL. Równocześnie utrzymana została znaczna nadwyżka kapitału powyżej minimum regulacyjnego, tj. wskaźnik  TCR, osiągnął poziom 17,4%.

17,4%
wskaźnik TCR

W czerwcu 2021 roku Bank przyjął i opublikował Strategię ESG na lata 2021-2024, definiując w niej cele w zakresie dbałości o środowisko naturalne, wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju Banku. Efekty jej realizacji przedstawiono w ramach Raportu Niefinansowego za rok 2022. Bank angażuje się w transformację energetyczną oraz ochronę środowiska, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w rozwoju sektora OZE w Polsce oraz udział w organizowaniu emisji zielonych obligacji.

Realizacja strategii ESG

Środowisko

2021 2022 2024
Wykonanie Cel
Sfinansowanie projektów zrównoważonych (mld zł) 0,9 4,3 >8
Wsparcie emisji obligacji ESG klientów (mld zł) 5,9 8,0 >22
Udział finansowania zielonego (%) 4,1 4,6 >4
Udział finansowania wysokoemisyjnego (%) 1,2 1,4 <1

Zaangażowanie

2021 2022 2024
Wykonanie Cel
Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu 6 531 8 432 >5 500
Wskaźnik digitalizacji (%) 57 69 ~100%

Ład

2021 2022 2024
Wykonanie Cel
Luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami 37,9 35,9 <35
Ratingi ESG Banku
2021 2022
MSCI ESG Ratings A BBB
Bloomberg Gender-Equality Index 79/100 79,9/100
Vigeo Eiris 47/100 47/100
FTSE4 Good Russell 3,1 3,3
Sustainalytics 29,1
Średnie ryzyko
26,5
Średnie ryzyko

Realizacja strategii w 2022 roku

Główne cele strategiczne:

Strategia Banku na lata 2021-2024 została przygotowana w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych. Seria podwyżek stóp procentowych, która miała miejsce od tego czasu (wzrost stopy referencyjnej z poziomu 0,1% na początku 2021 roku do poziomu 6,75% na koniec 2022 roku) istotnie wpłynęła na wynik odsetkowy Banku w 2022 roku w stosunku do założeń strategicznych.

 

 • ujęcie kosztów związanych z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 1 958 mln zł,
 • utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 598 mln zł,
 • ujęcie kosztów opłaty na rzecz Systemu Ochrony banków działających w formie spółki akcyjnej w wysokości 482 mln zł,
 • ujęcie kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 169 mln zł,
 • utworzenie rezerw na zwroty klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 112 mln zł.

W 2022 roku systematycznie rosła liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec roku wyniosła ona 2,8 mln w stosunku do 2,0 mln na początku Strategii. Cyfryzacja usług przełożyła się na wzrost wskaźnika digitalizacji ogółem z ~50% na początku Strategii do 69% w 2022 roku.

Wyniki wyszukiwania