ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Kapitał ludzki

Informacje o strukturze zatrudnienia

GRI[ ]

Dbałość o rozwój pracowników z poszanowaniem różnorodności i tworzenie atrakcyjnego miejsca pracy pozostanie fundamentem działania Grupy Pekao. W kwietniu 2021 roku, równolegle z nową strategią biznesową, w Banku przyjęto wypracowane wspólnie z pracownikami wartości: #prosto, #razem, #odważnie i #odpowiedzialnie. Są one filarami kultury organizacyjnej, wyznaczając kierunek działań i styl pracy. Równocześnie z określeniem czterech nowych wartości, ich definicjami i przypisanymi im zachowaniami, powstało także 10 zasad dla menedżerów – Wartościowych Zasad Zarządzania Zespołem. Są one drogowskazem dla kadry zarządzającej, jak pracować ze swoimi zespołami w oparciu o nowe wartości.

GRI[
  • 2-7
  • 2-8
  • 401-1
]

Łączna liczba pracowników

* Etaty/osoby aktywne i nieaktywne, zatrudnione w wymiarze etatu większym niż 0,1 w oparciu o umowę o pracę, z wyłączeniem zarządów.

* Etaty/osoby aktywne i nieaktywne, zatrudnione w wymiarze etatu większym niż 0,1 w oparciu o umowę o pracę, z wyłączeniem zarządów.

Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w podziale na miejsce zatrudnienia

2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty) w podziale na okres zatrudnienia i płeć
Czas określony 1 171 690 1 861 779 445 1 224
Czas nieokreślony 8 682 3 761 12 443 7 746 3 228 10 975
Łącznie 9 853 4 451 14 304 8 525 3 673 12 199
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba współpracowników* (w przeliczeniu na osoby) w podziale na rodzaj umowy i płeć
Zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło i zlecenie) 78 62 140 22 19 41
Zatrudnionych na podstawie umowy stażowej 0 0 0 0 0 0
Samozatrudnionych** 34 66 100 0 0 0
Łącznie 121 124 232 22 19 41
* Współpracownicy osoby zatrudnione na podstawie na podstawie umów innych niż umowy o pracę.
** Samozatrudnieni to osoby współpracujące (z aktywną umową na koniec raportowanego roku), posiadające własną działalność gospodarczą.
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników na koniec okresu raportowego w podziale na obszar zatrudnienia i płeć
w centrali spółki 4 953 3 386 8 339 3 689 2 675 6 364
w placówkach spółki 4 909 1 056 5 965 4 836 998 5 834
Łącznie 9 862 4 442 14 304 8 525 3 673 12 199

Liczba pracowników na koniec okresu raportowego w podziale na wiek i płeć

2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników na koniec okresu raportowego w podziale na wiek i płeć
<30 700 515 1 215 372 299 672
30-50 5 653 2 843 8 496 4 817 2 397 7 215
>50 3 507 1 085 4 592 3 336 977 4 312
Łącznie 9 861 4 443 14 304 8 525 3 673 12 199
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie w podziale na obszar zatrudnienia i płeć
w centrali spółki 911 791 1 702 422 458 880
w placówkach spółki 354 169 523 343 156 499
Łącznie 1 265 960 2 225 765 614 1 379
ODSETEK (%) NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
w centrali spółki 18% 23% 20% 11% 17% 14%
w placówkach spółki 7% 16% 9% 7% 16% 9%
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników nowo zatrudnionych w raportowanym okresie w podziale na wiek i płeć
<30 455 422 876 187 202 390
30-50 725 498 1 223 528 386 914
>50 85 41 126 50 26 76
Łącznie 1 265 960 2 225 765 614 1 379
ODSETEK (%) NOWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW
<30 65% 82% 72% 50% 68% 58%
30-50 13% 18% 14% 11% 16% 13%
>50 2% 4% 3% 1% 3% 2%
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników, którzy zakończyli współpracę z organizacją w raportowanym okresie w podziale na obszar zatrudnienia i płeć*
w centrali spółki 682 608 1 290 300 319 619
w placówkach spółki 778 175 953 771 169 940
Łącznie 1 460 783 2 243 1 072 488 1 560
ODSETEK (%) ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW
w centrali spółki 14% 18% 15% 8% 12% 10%
w placówkach spółki 16% 17% 16% 16% 17% 16%
* W wyniku samodzielnego odejścia z pracy lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.
2022 GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba pracowników, którzy zakończyli współpracę z organizacją w raportowanym okresie w podziale na wiek i płeć*
<30 292 257 549 94 96 191
30-50 709 422 1 131 553 302 854
>50 460 103 563 425 90 515
Łącznie 1 460 783 2 243 1 072 488 1 560
ODSETEK (%) ODEJŚĆ PRACOWNIKÓW
<30 42% 50% 45% 25% 32% 28%
30-50 13% 15% 13% 11% 13% 12%
>50 13% 10% 12% 13% 9% 12%
* W wyniku samodzielnego odejścia z pracy lub rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.
SP3 – Wskaźnik rotacji zatrudnienia GPW GRUPA PEKAO BANK
KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE KOBIETY MĘŻCZYŹNI ŁĄCZNIE
Liczba dobrowolnych odejść z pracy w raportowanym okresie 1 045 574 1 618 725 330 1 054
Liczba przymusowych odejść z pracy (*) 415 208 624 725 330 1 054
Łącznie odejścia dobrowolne i przymusowe 1 460 783 2 243 1 072 488 1 560
Wskaźnik dobrowolnej rotacji zatrudnienia 11% 13% 11% 9% 9% 9%
Wskaźnik przymusowej rotacji zatrudnienia 4% 5% 4% 4% 4% 4%
Wskaźnik łącznej rotacji zatrudnienia 15% 18% 16% 13% 13% 13%
* W przypadku rozwiązania umowy przez pracodawcę w wyniku planowanych zwolnień, cięć budżetowych, likwidowania stanowiska lub braku przedłużenia umowy.
45,6
lat
Średni wiek pracowników
75,5%
Pracowników z wyższym wykształceniem
69,3%
Procent pracowników jaki stanowią kobiety

Wyniki wyszukiwania