ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Klimat i środowisko

Produkty o charakterze zielonym i zrównoważonym

W 2022 roku dla klientów Banku Pekao dostępna była Pożyczka Ekspresowa na cele związane z zakupem lub instalacją: odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, paneli/ogniw fotowoltaicznych); kotłów centralnego ogrzewania (z wykluczeniem kotłów węglowych oraz na tzw. ekogroszek), pomp ciepła oraz z wykorzystaniem ogrzewania geotermalnego; dachów, okien, drzwi i materiałów do ocieplenia domu; samochodów osobowych z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz motocykli i skuterów z napędem elektrycznym, rowerów elektrycznych; przydomowych oczyszczalni bio; wentylacji z odzyskiem ciepła, domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych; systemu odzysku wody deszczowej.

Wsparciu rozwiązań przyjaznych środowisku służył EKO Kredyt Mieszkaniowy. W jego ramach dostępne było kredytowanie nieruchomości z rynku pierwotnego lub wtórnego, która musi być wyposażona w kolektory słoneczne, panele lub ogniwa fotowoltaiczne bądź pompy ciepła.

W ofercie Pekao TFI znajduje się w subfundusz Pekao Ekologiczny, ukierunkowany na wsparcie zrównoważonych inwestycji. Do jego portfela wybrano spółki z sektorów przyjaznych środowisku i proekologicznych (energetyka odnawialna, elektromobilność, efektywność energetyczna, recykling i gospodarka odpadami). Przy analizie ich doboru, oprócz czynników finansowych, równie istotne były kwestie ESG, czyli aspekty środowiskowe, społeczne oraz związane z ładem korporacyjnym.

W ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Mój elektryk”, który wspiera leasing nowych pojazdów zeroemisyjnych, Pekao Leasing oferuje zakup samochód elektrycznego z finansowania leasingiem z dopłatą do opłaty wstępnej. Dopłat do leasingu samochodów zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) udziela Bank Ochrony Środowiska S.A. ze środków powierzonych przez NFOŚiGW, dzięki umowie zawartej 8 września 2021 roku.

W 2022 roku Bank Pekao angażował się w liczne projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej klientów biznesowych, realizację przedsięwzięć ekologicznych, finansowanie odnawialnych źródeł energii (m.in. farmy wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne czy niskoemisyjny transport miejski) oraz projekty społeczne.

Do najważniejszych projektów finansowanych przez Bank w tym obszarze w roku 2022 należą:

 • finansowanie konsorcjalne budowy farm fotowoltaicznych w wysokości 779 mln zł,
 • finansowanie budowy największej farmy fotowoltaicznej w Polsce o docelowej mocy 285,6 MW, kwota finansowania 763 mln zł,
 • finansowanie transakcji zakupu i rewitalizacji parków magazynowych w kwocie 450 mln zł,
 • finansowanie konsorcjalne budowy ponad stu farm fotowoltaicznych w kwocie 428 mln zł
 • finansowanie spółki z grupy Pekao, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (European Investment Bank, dalej: EBI) w kwocie 132 mln euro oraz z Bankiem Rozwoju Rady Europy w kwocie 200 mln euro. W obu transakcjach Bank Pekao pełni rolę aranżera i gwaranta finansowania,
 • finansowanie akwizycji zagranicznej spółki z sektora gospodarki odnawialnej, kwota finansowania 131 mln euro. Bank pełnił rolę głównego organizatora kredytowania,
 • finansowanie lidera polskiej branży energetycznej, jako jeden z pierwotnych kredytodawców. Kwota kredytu wyniosła 4 mld zł,
 • finansowanie, w ramach konsorcjum kredytu inwestycyjnego, dla wiodącego producenta i dystrybutora rozwiązań fotowoltaicznych w kwocie 330 mln zł,

Dodatkowo:

 • Bank był organizatorem i agentem emisji obligacji o wartości 65 mln zł dla Gdańskich Autobusów i Tramwajów,
 • Bank był organizatorem i agentem emisji obligacji na 34 mln zł dla Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
 • Bank był organizatorem i agentem emisji obligacji na 65 mln zł dla Agencji Rozwoju Miasta Krakowa,
 • Bank był agentem programu emisji obligacji na kwotę 103 mln zł dla Stadion w Zabrzu Sp. z o.o., na rozbudowę infrastruktury sportowej.

Bank podpisał również 19 nowych umów emisyjnych, wśród których na uwagę zasługują:

 • umowa emisji obligacji powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju (sustainability linked bonds) ze spółką z branży multimedialnej na kwotę do 4 mld zł;
 • umowa programu emisji zielonych obligacji ze spółką należącą do międzynarodowej grupy deweloperskiej na kwotę 150 mln euro.

Wyniki wyszukiwania