ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

31. Zobowiązania wobec innych banków

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Zobowiązania wobec banków według struktury produktowej

31.12.2022 31.12.2021
Rachunki bieżące 827 482 844 693
Depozyty innych banków i pozostałe zobowiązania 2 468 248 2 275 862
Otrzymane kredyty i pożyczki 5 156 566 4 577 576
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 50 942 848 221
Środki pieniężne w drodze 90 789 29 031
Zobowiązania z tytułu leasingu 369 86
Razem 8 594 396 8 575 469

Struktura walutowa Zobowiązania wobec banków została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania