ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Wolontariat pracowniczy

GRI[
  • 3-3
  • 2-23
  • 413-1
  • Wskaźnik własny
  • Pozostałe wskaźniki niefinansowe
]

Idea niesienia pomocy potrzebującym, zaangażowanie w liczne akcje charytatywne, edukacyjne, sportowe czy prozdrowotne wpisały się na stałe w kulturę organizacyjną Banku Pekao. Kompleksowy program wolontariatu pracowniczego realizowany jest zgodnie ze Strategią Banku na lata 2021-2024, gdzie działania wolontariackie wpisują się w 4. filar Strategii Biznesowej Banku: „Odpowiedzialność”, w tym przede wszystkim obszar „Społeczeństwo”, oraz zgodnie ze Strategią ESG, w oparciu o cele wskazane w 2. filarze Strategii ESG „Zaangażowanie”.

2. FILAR – ZAANGAŻOWANIE REALIZACJA 2020 REALIZACJA 2021 REALIZACJA
2022
CEL NA 2024
(liczba godzin)
Systematyczny wzrost przepracowanych godzin w ramach wolontariatu 4 400 6 531 8 432 >5 500

Udział pracowników Banku Pekao w wolontariacie regulują Zasady uczestnictwa pracowników Banku Pekao S.A. w Programie wolontariatu pracowniczego. W wolontariacie pracowniczym może wziąć udział pracownik każdej jednostki (placówki) Banku na terenie całego kraju, niezależnie od położenia i wielkości. Ma do dyspozycji 16 godzin w ciągu roku. Za zarządzanie działaniami w ramach wolontariatu na poziomie centralnym odpowiada Biuro Wolontariatu i Kultury Korporacyjnej. W każdej akcji wyznaczony zostaje lider akcji wolontariackiej – odpowiedzialny za przebieg i realizację danego przedsięwzięcia. Każda akcja wolontariatu jest udokumentowana – liderzy akcji wolontariackich są zobowiązani do przedstawienia Bankowi raportu merytorycznego zawierającego m.in. zdjęcia, materiał wideo przebiegu oraz informacje na temat liczby członków zespołu akcji wolontariackiej, liczby beneficjentów akcji, liczby godzin spędzonych przez zespół na realizacji projektu wolontariackiego. W intranecie bankowym działa portal „Wolontariat” z informacjami o akcjach pomocy i kalendarzem akcji. Liderzy wolontariatu uczestniczą w spotkaniach przygotowujących do tej roli. Dzielą się swoim doświadczeniem w wewnętrznej publikacji pod hasłem „Asy wolontariatu” oraz w broszurach podsumowujących wolontariat w danym roku. Akcje związane z wolontariatem były promowane sukcesywnie we wszystkich lokalizacjach Banku w 2022 roku i cieszyły się zainteresowaniem pracowników.

Działania wolontariuszy w 2022 roku miały na celu edukację, niesienie pomocy, wyrównywanie szans i zapobieganie wykluczeniu. W odpowiedzi na sytuację kryzysową spowodowaną wybuchem wojny na Ukrainie pracownicy angażowali się w wolontariat kryzysowy o charakterze ogólnopolskim i lokalnym dla uchodźców. Ważnym elementem programu były działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz seniorów. Główne formy wolontariatu organizowane w banku to: wolontariat z partnerami społecznymi, konkurs grantowy „Jesteśmy blisko” oraz zbiórki darów. W akcje wolontariatu są również zaangażowani członkowie Zarządu Banku. Informacje o kluczowych inicjatywach oraz sylwetki liderów wolontariatu prezentowane są w broszurach o wolontariacie dostępnych na stronie internetowej Banku.

Bank chętnie angażuje się w partnerstwa w akcjach wolontariackich. Możliwość zapoznania się z wiedzą i doświadczeniem ekspertów z fundacji, stowarzyszeń czy organizacji pozarządowych to dodatkowa motywacja dla pracowników-wolontariuszy, a jednocześnie gwarancja wszechstronności, aktualności i trafności przeznaczonego do wdrożenia programu. W 2022 roku partnerami Banku w wolontariacie były: Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, Fundacja Apiterra, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

By wyrazić podziękowanie za troskę i uwagę, jaką wolontariusze kierują do potrzebujących, zorganizowano wydarzenie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Społeczność liderów wolontariatu z całej Polski integrowała się w trakcie dnia pełnego atrakcji. Wycieczka po Warszawie śladami wolontariatu, warsztaty z fotografii czy pszczelarstwa to aktywności przygotowane dla wolontariuszy, którzy w tym szczególnym dniu mogli poznać się lepiej i podzielić doświadczeniem zdobytym w trakcie akcji pomocy. Podziękowania dla wolontariuszy przekazali przedstawiciele Zarządu Banku.

BANK PEKAO 2020 2021 2022
Liczba organizacji partnerskich w wolontariacie 5 6 6
Liczba pracowników zaangażowanych w akcje wolontariatu 826 1 170 1 230

W odpowiedzi na sytuację kryzysową Ukrainy i jej obywateli szukających bezpiecznego schronienia w naszym kraju Bank umożliwił pracownikom udział w wolontariacie ogólnopolskim oraz lokalnym dla uchodźców z Ukrainy. W pierwszej kolejności pomoc skierowano do osób, które uciekły z Ukrainy, udzielając im pomocy finansowej, rzeczowej i niematerialnej (pomoc w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, pomoc w poszukiwaniu pracy, pomoc w znalezieniu miejsca do zamieszkania). Organizowano zbiórki darów, pracownicy pomagali w punktach recepcyjnych. Przy wsparciu ze strony Fundacji Banku Pekao S.A. (konkurs grantowy „Jesteśmy blisko”) w Olkuszu wolontariusze zorganizowali obchody Dnia Matki Ukraińskiej, w Puszczykowie wyposażono dzieci z Ukrainy w wyprawki szkolne a w Koszalinie zorganizowano koncert integrujący uchodźców i lokalną społeczność. W pomoc dla Ukrainy zaangażowało się 477 pracowników, wykorzystując na ten cel 3 456 godzin wolontariatu.

Relacja filmowa z finału ogólnobankowej zbiorki darów: https://www.youtube.com/watch?v=a-uF-ELHqlI.

Jedną z form działania wolontariatu pracowniczego jest konkurs „Jesteśmy blisko”, kierowany do pracowników działających na rzecz lokalnych społeczności w swoim otoczeniu, dostrzegających ich potrzeby. Wyróżnikiem takiej formy zaangażowania pracowników w aktywność społeczną jest różnorodność obszarów wolontariatu i pomysłów na pomaganie. Beneficjentami bezpośrednimi konkursu są członkowie organizacji przyjmujących pomoc, podopieczni placówek opiekuńczych i edukacyjnych, uczestnicy warsztatów i zajęć tematycznych, pacjenci przebywający w placówkach medycznych, członkowie klubów sportowych, ognisk muzycznych, zwierzęta w schroniskach. W 2022 roku lokalne akcje pomocy zrealizowano w 65 miejscowościach. Beneficjentami wolontariatu było 11 981  osób, w tym: dzieci i młodzież (1 125), osoby z niepełnosprawnością (1 056), uchodźcy z Ukrainy  (3 238), osoby uprawiające sport (1 132). Akcje z obszaru ochrony zdrowia i życia skierowane były do 4 720 odbiorców.

Poza konkursem grantowym „Jesteśmy blisko” Bank Pekao z powodzeniem angażuje się w liczne akcje oparte na idei wolontariatu pracowniczego. Przykładem jest prowadzona od wielu lat akcja honorowego oddawania krwi z udziałem pracowników. W 2022 roku 7 akcji krwiodawczych organizowano w placówkach banku, przy odpowiednim przygotowaniu miejsca do przyjęcia krwiodawców spoza grona pracowników. Akcje odbyły się w Katowicach, Opolu, Elblągu i Warszawie. Udało się zebrać 77 litrów krwi od 175 krwiodawców.

Wolontariusze z Banku prowadzili zajęcia dla młodzieży szkolnej w programie edukacji finansowej BAKCYL. Uruchomiono pilotażowy projekt dla młodszych dzieci „ABC ekonomii” realizowany przy współpracy z Czepczyński Family Foundation. Wolontariusze uczestniczyli też w pracach jury ogólnopolskiego konkursu dla licealistów prowadzących firmy – Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo Produkcik.

Bank angażuje się również w działania na rzecz osób starszych – będąc od 2018 roku partnerem głównym programu SeniorON. Cel programu to aktywizacja osób starszych zrzeszonych w klubach PCK. W 2022 roku w programie uczestniczyło 882 seniorów. Wolontariusze prowadzili zajęcia pt. „Bezpieczny senior w cyfrowym świecie” o korzystaniu z bankowości elektronicznej, zakupach w Internecie i Profilu Zaufanym. Spotkanie rozpoczynał wykład o przeciwdziałaniu oszustwom prowadzony przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji. Partnerem inicjatywy była Fundacja SeniorAPP, której eksperci przeprowadzili warsztaty pod hasłem „Polub się z telefonem”. W zajęciach uczestniczyło 180 seniorów z Kraśnika, Sandomierza i Radzynia Podlaskiego.

Jako patron główny programu edukacyjnego „EduAktywni”, realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, Bank zaangażował się w projekt mający na celu poszerzenie wiedzy finansowej młodzieży. Celem inicjatywy było wyposażenie dzieci i nauczycieli w inspirujące materiały – oparte na idei zawartej w książce Janusza Korczaka „Bankructwo małego Dżeka”. Jej autor przybliżał dzieciom podstawowe pojęcia handlowe i gospodarcze oraz pokazywał, jakie umiejętności i cechy są potrzebne w przedsiębiorczym działaniu. Inauguracją projektu była lekcja online „Skąd się biorą pieniądze i dlaczego warto oszczędzać?”, która odbyła się 13 października 2022 roku z udziałem Leszka Skiby – Prezesa Zarządu Banku, Waldemara Zbytka – Prezesa Warszawskiego Instytutu Bankowości – oraz dyrektora Makroregionu Południe w Banku Pekao. Frekwencja wyniosła 5 400 uczniów i nauczycieli z całej Polski.

Na stronie Banku dostępna jest również cała sekcja zawierająca ciekawie opracowane i dostosowane do kategorii wiekowych materiały wprowadzające dzieci w świat finansów. Do pobrania dostępne są filmy, kolorowanki, gry i zabawy, a także materiały do rodziców, jak zachęcić dziecko do oszczędzania, nauczyć przedsiębiorczości i zaradności*.

Dla osób planujących zaciągnięcie kredytu na stronach WWW Banku przygotowano „Poradnik kredytowy”, który krok po kroku objaśnia procedury związane z uzyskaniem i posiadaniem kredytu hipotecznego**.

* https://www.pekao.com.pl/info/edukids
** https://www.pekao.com.pl/poradnik-kredytowy.html

Bank uruchomił projekt edukacji ekologicznej dla pracowników EKOlogia na bank! Cykliczne publikacje przygotowane przez ekspertów Centrum UNEP/GRID-Warszawa – Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska poruszały zagadnienia odpowiedzialnej konsumpcji. Wspólnie z Fundacją Apiterra zorganizowano eventy edukacyjne poświęcone tematowi bioróżnorodności i pszczelarstwa. Dzięki wsparciu Fundacji Banku zorganizowano dwa ekorajdy z udziałem wolontariuszy, w Zatorze oraz na terenie Poleskiego Parku Narodowego. W trakcie rajdów bankowi wolontariusze zamontowali budki dla ptaków oraz objęli opieką i ochroną żółwie błotne.

Akcje pomocy dla dzieci są jedną z najpopularniejszych form wolontariatu wybieraną przez pracowników. Remonty w placówkach opiekuńczych, organizacja wydarzeń kulturalnych czy promocja sportu wśród młodzieży to przykłady akcji wolontariatu lokalnego. W 2022 roku zorganizowano dwie akcje przygotowywania prezentów dla dzieci pod opieką Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięcych. W ten sposób wolontariusze włączyli się w Dzień Dziecka i Akcję Mikołaj.

Relacja filmowa z wydarzenia „Dzień dziecka” w SOS Wiosce w Biłgoraju: https://www.youtube.com/watch?v=LwqF0pV5yfM.

Bank objął patronatem ogólnopolską akcję charytatywnej zbiorki monet 1-, 2- i 5-groszowych pt. „Gorączka złota” prowadzoną przez Polski Czerwony Krzyż. W przeliczeniu bilonu pomogły profesjonalne liczarnie współpracujące z Bankiem, a Fundacja Banku przekazała darowiznę na zakup dodatkowych liczarek bilonu.

Wolontariusze z banku włączyli się do akcji pomocy dla polskich kombatantów – byłych żołnierzy AK, powstańców oraz więźniów politycznych okresu stalinowskiego. Szykowano paczki z produktami świątecznymi dla blisko 500 kombatantów z Mazowsza. Podarunki przygotowywali bankowi wolontariusze, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie, lokalne drużyny strzeleckie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Odra – Niemen i Fundacji Nie zapomnij o nas. Zakup produktów sfinansowała między innymi Fundacja Banku Pekao S.A.

Wolontariusze pomagali także czworonożnym przyjaciołom człowieka, zwierzętom pod opieką schronisk i przytulisk. Uczestniczyli w pracach porządkowych i opiece nad zwierzętami w placówkach Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce w Bydgoszczy, Wrocławiu i Zabrzu. Darowizna z bankowej Fundacji wsparła akcję pomocy zwierzętom ewakuowanym z obszarów Ukrainy, którą prowadziło schronisko TOZ w podwarszawskim Celestynowie

Wyniki wyszukiwania