ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

32. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

31.12.2022 31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe („krótka sprzedaż”) 874 591 639 733
Razem 874 591 639 733

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu według emitenta i struktury produktowej

31.12.2022 31.12.2021
Papiery wartościowe emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego 874 591 639 733

obligacje skarbowe

874 591 639 733
Razem 874 591 639 733

 

Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu według umownych terminów zapadalności

31.12.2022 31.12.2021
Dłużne papiery wartościowe, w tym:
do 1 miesiąca
od 1 do 3 miesięcy
od 3 miesięcy do 1 roku 44 080 293 300
od 1 do 5 lat 668 724 201 042
powyżej 5 lat 161 787 145 391
Razem 874 591 639 733

Struktura walutowa zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania