ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Klimat i środowisko

Wprowadzenie

Zgodnie z deklaracją strategiczną z 2021 roku Bank kontynuuje działalność w zakresie zrównoważonego finansowania obejmującego projekty zielone i społeczne oraz wspiera emisje obligacji ESG swoich klientów. Głównym zamierzeniem Banku jest znacząca redukcja finansowania projektów wysokoemisyjnych w portfelu kredytowym. Poszczególne cele z 1. Filaru Strategii ESG „Środowisko” są systematycznie monitorowane i przekazywane do wiadomości Rady ds. ESG.

GRI[
  • 3-3
  • 2-23
  • Wskaźniki własne
]
1. FILAR – ŚRODOWISKO REALIZACJA
2020
REALIZACJA
2021
REALIZACJA
2022
CEL NA 2024
(mln zł)
Sfinansowanie projektów zrównoważonych nd. 929 4 278 > 8 000
Wsparcie emisji obligacji ESG klientów nd. 5 934 7 970 > 22 000
Udział finansowania zielonego 3,2% 4,1% 4,6% > 4,0%
Udział finansowania wysokoemisyjnego 1,3% 1,2% 1,4% < 1,0%

W 2022 roku Bank realizował strategię ESG przyjętą w 2021 roku, uzyskując wskaźnik udziału zielonego finansowania w finansowaniach brutto Banku na poziomie 4,6%, przekraczając cel przyjęty w Strategii.

Z uwagi na kryzys energetyczny w Polsce i w Europie, Bank czasowo dopuścił finansowanie handlu węglem w polityce kredytowej Banku jako odpowiedź na oczekiwania klientów i polskiej gospodarki. W odniesieniu do Strategii ESG Bank nie zmienił jednakże podejścia do finansowania handlu węglem, które jest dopuszczone zgodnie ze Strategią jako finansowanie wysokoemisyjne. Bank zakłada w horyzoncie do końca 2024 roku osiągnąć poniżej 1-procentowe zaangażowanie w sektory wysokoemisyjne w stosunku do całego portfela finansowań brutto Banku.

Kryzys energetyczny wynikający z rosyjskiej agresji w Ukrainie, w tym zakaz przywozu do Polski węgla i koksu pochodzących z Rosji i Białorusi, spowodowały obawy klientów Banku dotyczące surowców energetycznych, ich dostępności i wysokich cen. Wielu z nich zgłaszało się do Banku z prośbą o udzielenie finansowania krótkoterminowego na zakupy węgla. Decyzja o dopuszczeniu finansowania handlu węglem zabezpiecza dostawy energii i ciepła w polskiej gospodarce w obecnym sezonie grzewczym. Jej celem jest także zabezpieczenie przedsiębiorstw ciepłowniczych, elektrociepłowni, ciepłowni w związku z potrzebą sfinansowania zakupu węgla.

Podmioty finansowane w tym zakresie przez Bank to zarówno duże firmy, jak i małe, lokalne ciepłownie, dla których brak finansowania mógłby oznaczać ograniczenie czy zaprzestanie działalności.

W przypadku wolumenu wsparcia emisji obligacji ESG klientów Bank zaaranżował w roku 2021 i 2022 blisko 8 mld zł emisji obligacji. Wzrost o ok. 2,0 mld zł między rokiem 2022 i 2021 wynikał z dodatkowego zakwalifikowania części umów z 2021 roku na rok 2022 (w wys. 1,6 mld zł) i nowych umów z 2022 roku (w wys. 400 mln zł). Niska wartość nowych umów na aranżację emisji wynikała ze znikomej aktywności rynku dłużnego (skutek działań wojennych, wzrostu ryzyka i stóp procentowych).

Metodyka ujawnień w zakresie wskaźników ESG w 1. filarze Strategii ESG Środowisko została oparta na następujących założeniach:

  1. Sfinansowanie projektów zrównoważonych oznacza zrealizowanie finansowań w postaci kredytów zielonych lub społecznych* na podstawie umów zawartych w trakcie trwania okresu Strategii ESG (wskaźnik kumulatywny),
  2. Wsparcie emisji obligacji ESG klientów to sfinansowane obligacje zielone, obligacje społeczne lub obligacje KPI-linked na podstawie umów zawartych w trakcie trwania okresu Strategii ESG (wskaźnik kumulatywny),
  3. Udział finansowania zielonego to udział zielonych kredytów oraz objętych emisji obligacji zielonych na 31.12.2022 w finansowaniach brutto Banku,
  4. Udział finansowania wysokoemisyjnego to udział finansowań wysokoemisyjnych (kredytów bądź objętych emisji obligacji) na 31.12.2022 w finansowaniach brutto Banku,

* Zgodnie z definicjami ze Strategii ESG:

Finansowanie zielone: obejmuje projekty środowiskowe mające na celu m.in. zmniejszenie poziomu emisji CO2 i zużycie węgla oraz produkcję energii ze źródeł odnawialnych.

Finansowanie mający wpływ społeczny (social impact): obejmuje projekty wspierające zrównoważony rozwój społeczny, podnoszące jakość życia mieszkańców i zapewniające dostęp do infrastruktury publicznej, realizowane przez samorządy i organizacje społeczne.

Wyniki wyszukiwania