ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O Banku Peako

Bank i Grupa Kapitałowa

GRI[ ]
GRI[
  • GRI 2-1
]

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: „Bank”, „Bank Pekao”) jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień Statutu Banku Polska Opieki Pekao Spółka Akcyjna (dalej: „Statut Banku Pekao” – tekst jednolity dostępny na stronie.

Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Główna siedziba mieści się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57 (kod pocztowy 00-950). Dodatkowa siedziba znajduje się przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Warszawie (kod pocztowy 02-091). Na rok 2023 zaplanowane zostało przeniesienie siedzib Banku do nowej lokalizacji w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14 (kod pocztowy 01-066).

Nadzór nad działalnością Banku Pekao sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”). Od 1998 roku Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Począwszy od 2017 roku, Bank Pekao jest częścią Grupy Kapitałowej PZU S.A. (dalej: „Grupa PZU”), największej instytucji finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu:

NAZWA AKCJONARIUSZA I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ LICZBA AKCJI I GŁOSÓW NA WZ UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 52 494 007 20,00%
Polski Fundusz Rozwoju S.A. 33 596 166 12,80%
Fundusze Zarządzane przez Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 16 800 000 6,40%
Fundusze zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 15 500 051 5,91%
Podmioty zależne zarządzane przez BlackRock, Inc. 13 231 421 5,04%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%) 130 848 389 49,85%
Razem 262 470 034 100,00%

Bank udostępnia klientom szeroką sieć oddziałów i bankomatów z dogodnym dostępem na terenie całego kraju, a także profesjonalne centrum obsługi telefonicznej oraz platformę bankowości internetowej i mobilnej dla klientów indywidualnych, korporacyjnych oraz małych i mikrofirm. W 2022 roku Bank Pekao posiadał 597 placówek (515 placówek własnej sieci i 82 placówki partnerskie), a także 1 328 bankomatów ulokowanych we wszystkich województwach.

Grupa PEKAO (mln zł)

8 244
Wynik z tytułu odsetek
2 807
Wynik z tytułu prowizji i opłat
281 139
Suma bilansowa
22 754
Kapitały
209 596
Zobowiązania wobec klientów

Bank Pekao (mln zł)

8 010
Wynik z tytułu odsetek
2 456
Wynik z tytułu prowizji i opłat
209 802
Suma bilansowa
22 168
Kapitały
209 802
Zobowiązania wobec klientów

Grupę Kapitałową Banku Pekao S.A. (dalej: „Grupa Pekao”) tworzą Bank Pekao jako podmiot dominujący oraz spółki zależne i pośrednio zależne: instytucje finansowe działające na rynkach: bankowym, zarządzania aktywami, usług maklerskich, doradztwa transakcyjnego, leasingu i faktoringu. Bank posiada ponadto akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych, a także zaangażowania mniejszościowe.

W 2022 roku Grupa Pekao obejmowała Bank Pekao oraz następujące spółki zależne:

NAZWA SIEDZIBA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Pekao Bank Hipoteczny S.A. Warszawa Bankowa
Centrum Kart S.A. Warszawa Finansowa pomocnicza
Pekao Direct Sp. z o.o. Kraków Usługi call-center
Pekao Faktoring Sp. z o.o. Lublin Usługi faktoringowe
Pekao Financial Services Sp. z o.o. Warszawa Agent transferowy
Pekao Investment Banking S.A. Warszawa Maklerska
Pekao Investment Management S.A., w tym: Warszawa Holdingowa
Pekao TFI S.A. Warszawa Zarządzanie aktywami
Pekao Leasing Sp. z o.o., w tym: Warszawa Usługi leasingowe
PEUF Sp. z o.o. Warszawa Usługi ubezpieczeniowe

Wyniki wyszukiwania