ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Zmiany organizacyjne

W 2022 roku wprowadziliśmy zmiany organizacyjne w Centrali Banku oraz w strukturze regionalnej Banku.

W strukturze komórek organizacyjnych nadzorowanych bezpośrednio przez Prezesa Zarządu działalność realizowana przez Biuro Projektów Strategicznych została włączona do Departamentu Prawnego oraz została zmieniona nazwa Biura Komunikacji na Departament Komunikacji. Utworzone zostało Biuro ds. Współpracy z Akcjonariuszami odpowiedzialne za całokształt współpracy z podmiotem dominującym i jej bieżącą koordynację.

Rozszerzona została struktura Centrum Analiz i Transformacji Cyfrowej, do którego została przeniesiona działalność dotychczasowego Departamentu Rozwoju Grupy i Transakcji Kapitałowych (realizowana obecnie w Biurze Inwestycji Kapitałowych) oraz z Pionu Finansowego przeniesiono działalność Biura Zarządzania Danymi i Big Data. W Centrum została również rozpoczęta centralizacja procesu Poznaj Swojego Klienta – w ramach Biura Weryfikacji Klienta (AML COE), które docelowo będzie wspierać wszystkie segmenty klientów Banku.

W Pionie Strategii, Departament Jakości został przekształcony w Departament Zarządzania Jakością odpowiadający m.in. za metodologię i badania satysfakcji i lojalności klientów, uzgadnianie i monitorowanie postępów w usprawnieniach oraz monitorowanie trendów rynkowych. Działalność dotychczasowego Departamentu Jakości z zakresu m.in. zarządzania procesem rozpatrywania reklamacji, Rzecznika Klienta oraz wsparcia pracowników bezpośredniej obsługi klienta, procesów sprzedażowych oraz serwisowych została przeniesiona do Centrum Usług Korporacyjnych i Operacji, do nowego Departamentu Zarządzania Reklamacjami, będącego w strukturze Centrum. Ponadto w Pionie Strategii nazwa Biura Inspektora Ochrony Danych została zmieniona na Departament Inspektora Ochrony Danych.

W Pionie Technologii i Operacji zmieniona została nazwa Centrum Operacji na Centrum Usług Korporacyjnych i Operacji oraz została wprowadzona nowa struktura organizacyjna Centrum IT.

Wdrożyliśmy nową strukturę sieci sprzedaży bankowości detalicznej. Wprowadziliśmy pięć nowych makroregionów Bankowości Detalicznej w miejsce dotychczasowych ośmiu oraz ich nowy podział terytorialny.

Wyniki wyszukiwania