ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Kultura zgodności

GRI[ ]
GRI[
  • 2-26
]

Zapewnienie zgodności jest integralnym elementem prowadzenia działalności biznesowej Banku, jest zakorzenione w wartościach określonych w Karcie Zasad, Kodeksie postępowania i przyjętym Kodeksie Etyki Bankowej oraz stanowi podstawę kultury zgodności.

W Kodeksie Postępowania zostały poruszone najważniejsze zagadnienia, na które wszyscy pracownicy Banku zwracają uwagę w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Zasady w nim zawarte powinny stanowić wyznacznik w procesie podejmowania decyzji. Kodeks daje wskazówki, jak postępować w przypadku wielu sytuacji, z którymi spotykają się pracownicy na co dzień, ale nie zawiera rozwiązania dla każdej okoliczności.

Dlatego też, w przypadku wątpliwości Kodeks instruuje pracowników, by zadawali sobie pytania:

  • Czy działam zgodnie z prawem?
  • Czy postępuję etycznie i uczciwie?
  • Czy moje działanie może narazić moją organizację lub Grupę Pekao na ryzyko utraty reputacji?
  • Czy moje działanie podważy zaufanie klientów lub interesariuszy do mojej organizacji?

Jeśli odpowiedź na te pytania jest niepewna, Kodeks postępowania instruuje każdego z pracowników, by zwrócił się do swoich przełożonych lub do komórki ds. zgodności. Wniosek o opinię co do zgodności jest dostępny na stronie intranetowej.

Ponadto, niezależnie od realizacji cyklicznego obowiązku raportowego w zakresie realizacji postanowień Polityki zgłaszania naruszeń, w 2022 przekazano do najwyższych organów 24 sprawy.

Wyniki wyszukiwania