ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Zaangażowanie

Rozwój innowacji w działalności biznesowej

GRI[
 • 3-3
 • Wskaźnik własny
]

Liczba inicjatyw związanych z digitalizacją organizacji wymaga ciągłego monitoringu rynku innowacji, współpracy z fintechami oraz testowania rozwiązań będących w fazie wdrożeń. Powołane do tych zadań Laboratorium Innowacji Banku Pekao (dalej: Laboratorium, LAB) skupia się na czterech obszarach:

 • projektowanie innowacji,
 • partnerstwo w innowacji,
 • budowanie kultury innowacji,
 • badania i rozwój.

Laboratorium Innowacji pełni również kluczową rolę w procesie wytwórczym nowych funkcji zaplanowanych do realizacji w ramach strategii rozwoju aplikacji mobilnej Banku – PeoPay 3.0. Dodatkowo Laboratorium Innowacji obejmie swoimi działania również obszar Pionu Bankowości Przedsiębiorstw oraz Pionu Bankowości Korporacyjnej.

W 2022 roku wzrosła aktywność i liczebność społeczności bankowych innowatorów skupiona wokół wewnętrznej platformy crowdsourcingowej IdeaCrowd. Na wdrożonej przez Laboratorium Innowacji platformie intranetowej od maja 2021 roku zebrano łącznie 5 520 pomysłów i zgłoszeń, w tym rozwijających projekty i wspierających innowacyjne inicjatywy. W 2022 roku pracownicy wzięli udział w 10 wyzwaniach, w których zgłosili 1 836 pomysłów. Społeczność IdeaCrowd powiększyła się o 965 pracowników – tym samym ranking aktywnych innowatorów liczył 3 863 osoby z różnych jednostek Banku. Zaangażowanie widać zarówno wśród pracowników sieci sprzedaży, jak i jednostek wspierających.

Kontynuowano też proces wdrażania trendów w organizacji. W jego ramach pomysły i rozwiązania są inspirowane trendami i oparte na myśleniu o tym, jak będzie kształtować się przyszłość bankowości. W Laboratorium Innowacji działa zespół, który zajmuje się badaniem trendów oraz sygnałów zmian. Trendy, sygnały zmian i inspiracje wykorzystywane są w procesach generowania rozwiązań jak i diagnozowania i określania wyzwań stojących przed Bankiem w konkretnych obszarach biznesowych. Celem projektu jest budowanie przewagi konkurencyjnej w obszarach, które w sektorze finansowym są nieoczywiste, m.in. poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych czy segmentów klientów, także w sektorze ESG.

5 520
zebranych pomysłów i zgłoszeń
10
wyzwań, w których wzięli udział pracownicy
1 836
zgłoszonych pomysłów

W 2022 roku LAB uruchomił testy 15 startupów w Banku, m.in. z Sharebee, Alphamoon, nuDeltą, czy GetPinem. Laboratorium współpracowało z dwoma akceleratorami: Space3ac oraz MIT EF CEE w ramach programu Poland Prize, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ważnym dla LAB-u działaniem było wsparcie ukraińskich startupów w rozpoczęciu ekspansji na rynku polskim. Podjęto decyzję o pilotażu pięciu projektów z tego rejonu.

Dodatkowo, w 2022 roku Laboratorium Innowacji:

 • wdrożyło system do zarządzania zgłoszeniami startupów – SRM (Startup Relationship Manager),
 • po akceleracji i pilotażu Sharebee (platformy angażującej pracowników firm w roli ambasadorów marek w celu zwiększenia sprzedaży) podjęło decyzję o komercyjnym wdrożeniu rozwiązania,
 • w efekcie pilotażu startupu Getpin (platforma zbierająca dane o doświadczeniach klienta w jednym narzędziu) zwiększyło ruch na stronie www Banku,
 • w wyniku realizacji badania i scoutingu w obszarze ESG na zlecenie Rady ESG Banku podjęło decyzję o realizacji pilotaży z dwoma spółkami technologicznymi oferującymi technologię mierzenia śladu węglowego,
 • znacząco zwiększyło obecność i rozpoznawalność Banku w ekosystemie startupowym, biorąc udział w kluczowych wydarzeniach branżowych i publikując materiały prasowe w mediach,
 • powołało społeczność innowatorów w Banku (właściciele biznesowi) i organizowało cykliczne spotkania Mistrzów Innowacji w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie pracy ze startupami i wdrażania nowych technologii.
BANK PEKAO 2021 2022
Nakłady finansowe na projekty innowacyjne w Banku Pekao [mln zł] 2 231 2 352
Wskaźnik digitalizacji (%) 57 69

Wyniki wyszukiwania