ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

33. Zobowiązania wobec klientów

Istotne zasady rachunkowości

Zasady klasyfikacji i wyceny opisane zostały w Nocie 5.4.

Informacje finansowe

Zobowiązania wobec klientów według struktury podmiotowej i produktowej

31.12.2022 31.12.2021
Zobowiązania wobec przedsiębiorstw, w tym: 76 823 387 61 716 411
środki na rachunkach bieżących 57 966 167 59 747 288
depozyty terminowe oraz pozostałe zobowiązania 18 857 220 1 969 123
Zobowiązania wobec jednostek budżetowych, w tym: 13 758 619 16 420 528
środki na rachunkach bieżących 12 158 968 16 369 501
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania 1 599 651 51 027
Zobowiązania wobec ludności, w tym: 118 671 856 116 346 734
środki na rachunkach bieżących 87 558 793 105 422 043
depozyty terminowe i pozostałe zobowiązania 31 113 063 10 924 691
Transakcje z przyrzeczeniem odkupu 879 014
Środki pieniężne w drodze 341 984 320 304
Zobowiązania z tytułu leasingu 272 230 357 966
Razem 210 747 090 195 161 943

Struktura walutowa zobowiązania wobec klientów została zaprezentowana w Nocie 46.4 w sekcji dotyczącej ryzyka walutowego.

Wyniki wyszukiwania