ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

Ład korporacyjny

Rekrutacja, programy stażowe i praktyki

Bank, jako rzetelny i odpowiedzialny pracodawca, w kompleksowy sposób podchodzi do zagadnień związanych z rekrutacją pracowników, zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną, oraz zapewnia wsparcie w systematycznym rozwoju zatrudnionych osób.

Polityka rekrutacyjna w Grupie Pekao jest nakierowana na pozyskiwanie najlepszych kandydatów zewnętrznych, przy jednoczesnej promocji talentów wewnętrznych. Dzięki temu Grupa Pekao zatrudnia osoby o różnorodnym doświadczeniu i kompetencjach zawodowych. Bank prowadzi działania zachęcające pracowników do udziału w rekrutacjach wewnętrznych (w całej Grupie Pekao) w ramach rozwoju zawodowego w innych obszarach biznesowych.

Podstawową regulacją w tym zakresie jest Procedura rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. Regulacja pozwala na zagwarantowanie optymalnego i jednolitego procesu doboru osób do wykonywanych zadań zgodnie z polityką personalną oraz planami i strategią biznesową Banku. Procedura reguluje proces rekrutacji na stanowiska objęte Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy oraz Systemem MBO na stanowiska od poziomu N-3 włącznie. Rekrutacja na stanowiska powyżej poziomu N-3 odbywa się zgodnie z odrębnymi procedurami, w tym przede wszystkim z Polityką doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz Oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.

Proces rekrutacji jest każdorazowo ukierunkowany na identyfikację oraz weryfikację najlepszego kandydata spełniającego wymagania stanowiskowe, jak również określone w zapotrzebowaniu na rekrutację, który posiada właściwą postawę, jak również kompetencje kluczowe z punktu widzenia organizacji zgodnie z obowiązującym w Banku Modelem Kompetencji.

Jednym z corocznych celów Banku jest pozyskanie określonej liczby absolwentów z najlepszych uczelni zarówno w Polsce, jak i za granicą i zaoferowanie im rozwoju zawodowego w ramach organizacji: w sieci oddziałów oraz w jednostkach centrali Banku. Mając to na uwadze, w 2022 roku Bank kierował do studentów i absolwentów uczelni wyższych trzy programy praktyk/staży. W 2022 roku odbyła się kolejna edycja Programu Praktyk Letnich „Akademia Żubra” W ciągu dwóch miesięcy w programie uczestniczyło 45 osób. Studenci mieli okazję poznać specyfikę pracy w różnych obszarach działalności, takich jak: bankowość korporacyjna i MŚP, bankowość detaliczna, zarządzanie ryzykiem, IT ,operacje i usługi, finanse. Każdy z uczestników programu praktyk miał przypisanego opiekuna, który czuwał nad przebiegiem współpracy oraz na bieżąco śledził postępy przypisanej do siebie osoby. Praktykanci mieli jasno nakreślone zadania w zespołach, do których dołączyli, i realny wpływ na przebieg toczących się projektów. Współpraca z Bankiem odbywała się na zasadzie umowy o pracę na czas określony.

W 2022 roku w Banku uruchomiono staż Corporate Banking Champions, w ramach którego zatrudnienie znalazło 12 osób (studentów V roku i absolwentów), którzy przez cztery miesiące mieli okazję przyjrzeć się z bliska pracy w Pionie Bankowości Korporacyjnej. Każdy ze stażystów miał do zrealizowania określone zadania lub projekty, które wykonywał pod okiem opiekuna. Współpraca z Bankiem odbywała się na zasadzie umowy o pracę na czas określony. Staż IT Banking Champions kierowany był zaś do studentów zamierzających rozwijać się w obszarze IT, na stanowiskach: programista, tester, analityk lub administrator. Każdy ze stażystów był zaangażowany w konkretny projekt, który był realizowany przy wsparciu mentora. Stażyści byli zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony.

Sprawdzonym już przez Bank Pekao wymiarem interakcji z kandydatami do pracy była rekrutacja w ramach Festiwalu Pracy Jobicon. To miejsce spotkań z kandydatami w bezpiecznej wirtualnej rzeczywistości i dostosowane do potrzeb młodych ludzi środowisko rozwoju, stworzone na styku wiedzy, technologii i rozrywki. Jobicon Online dało przestrzeń do angażujących spotkań z tysiącami kandydatów. Podczas przeprowadzonych wydarzeń odbyły się:

  • interaktywne i osobiste spotkania z kandydatami online na żywo – spotkania w prywatnych pokojach, do których uczestnicy wcześniej dokonywali zapisu,
  • sesje grupowe,
  • webinary dla szerszej publiczności.

W 2022 roku Bank uczestniczył dwukrotnie w tym wydarzeniu. Dzięki praktyce Jobicon pozyskano skutecznie i szybko najbardziej pożądanych kandydatów do pracy z całej Polski, nawiązywano i zbudowano długofalowe relacje z kandydatami. Praktyka umożliwiła dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi osobami wchodzącymi na rynek pracy.

Wyniki wyszukiwania