ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O raporcie

Tabela zgodności z Ustawą o rachunkowości

WYMOGI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI W ZAKRESIE UJAWNIANIA DANYCH NIEFINANSOWYCH CZY WYMÓG USTAWY ZOSTAŁ SPEŁNIONY ODNIESIENIE W TREŚCI RAPORTU Miejsce w raporcie
Opis modelu biznesowego jednostki oraz kluczowe wskaźniki efektywności Tak O Banku Pekao Profil działalności
Opis zarządzania ryzykami zidentyfikowanymi, jako istotne Tak O Banku Pekao Podejście do zarządzania ryzykiem
Opis polityk procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji Tak Etyka w biznesie i ład korporacyjny Przeciwdziałanie korupcji
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do poszanowania praw człowieka Tak Przestrzeganie praw człowieka i pracownika, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z tematami istotnymi w relacji z konsumentem/klientem, jakością Tak Odpowiedzialna sprzedaż, zarządzanie jakością Proces reklamacyjny
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień pracowniczych Tak Kapitał ludzki Podstawowe regulacje dotyczące zatrudnienia
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do środowiska naturalnego Tak Klimat i środowisko Klimat i środowisko
Opis polityk, procedur należytej staranności oraz wskaźników wyników związanych z działalnością jednostki w odniesieniu do zagadnień społecznych Tak Zaangażowanie społeczne Wolontariat pracowniczy
28.02.2023
Data
Leszek Skiba
imię i nazwisko
Prezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Jarosław Fuchs
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Marcin Gadomski
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Jerzy Kwieciński
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Paweł Strączyński
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Błażej Szczecki
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Wojciech Werochowski
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Piotr Zborowski
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis
28.02.2023
Data
Magdalena Zmitrowicz
imię i nazwisko
Wiceprezes Zarządu Banku
stanowisko/funkcja
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpis

Wyniki wyszukiwania