ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Raport
Zintegrowany 2022

O raporcie

Istotność tematów

GRI[ ]
GRI[
 • 3-1
]

W określeniu wpływu Banku na środowisko, otoczenie ekonomiczne i społeczeństwo wzięto pod uwagę przede wszystkim: analizy i informacje zwrotne otrzymywane od interesariuszy (w tym: akcjonariuszy, inwestorów, analityków finansowych, analityków agencji ratingowych oraz analityków giełdowych). Podstawą analizy były zapisy Strategii ESG oraz strategii biznesowej Banku, oraz wymogi regulacyjne, w tym

 • Wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 roku zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy (zaimplementowanej do prawa polskiego w postaci zmian do Ustawy o Rachunkowości),
 • Wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,
 • Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,
 • Wytyczne do raportowania ESG wydane przez GPW,
 • Wytyczne European Securities and Markets Authority (ESMA),
 • Wymogi wynikające z zasad raportowania w ramach Grupy Kapitałowej PZU.
GRI[
 • 3-2
]

Na podstawie analizy zidentyfikowano następujące tematy, które zostały uznane za istotne do zaraportowania w Oświadczeniu:

 • Czynniki mające wpływ na działalność Banku
 • Wsparcie transformacji energetycznej
 • Produkty o charakterze „zielonym” i „zrównoważonym”
 • Zmiany regulacyjne dotyczące obszaru „sustainable finance”
 • Ograniczenie śladu węglowego, ochrona zasobów środowiska naturalnego
 • Zaangażowanie społeczne
 • Odpowiedzialna sprzedaż, zarządzanie jakością usług
 • Kapitał ludzki, warunki pracy i rozwój pracowników
 • Etyka w biznesie i ład korporacyjny
 • Inkluzywna organizacja – rozwój, różnorodność i równość
 • Przestrzeganie praw człowieka i pracownika, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw
 • Rozwój innowacji w działalności biznesowej

Powyższe tematy zostały wyodrębnione zgodnie z zasadą podwójnej istotności, tj. jako tematy, które w sposób istotny wpływają na działalność Banku Pekao (1) oraz jako tematy, poprzez które Bank Pekao wywiera wpływ na otoczenie swoich interesariuszy (2). Każdy temat uznany za istotny opisany jest z perspektywy podejścia do zarządzania nim, z uwzględnieniem odpowiadających danemu procesowi wskaźników.

Wyniki wyszukiwania