ZASADY DOTYCZĄCE COOKIES

Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.
Więcej szczegółów w zakładce Polityka Prywatności

Annual
Report 2022

Bank w 2022

Strategiczne kierunki rozwoju i priorytety biznesowe

„Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” to Strategia Banku Pekao S.A. na lata 2021-2024. Zgodnie ze z planami strategicznymi.:

 • pozostaniemy bankiem uniwersalnym,
 • dążymy do tego, abyśmy byli bankiem pierwszego wyboru dla coraz większej liczby naszych klientów,
 • kontynuujemy rozwój zdalnego modelu dystrybucji i obsługi klienta,
 • stawiamy na efektywność kosztową i procesową,
 • koncentrujemy się na wzroście w najbardziej dochodowych segmentach rynku.

Naszą ambicją jest silna pozycja wśród najbardziej rentownych i efektywnych banków w Polsce, a nasze główne cele strategiczne to:

 • znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE),
 • obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I),
 • wzrost liczby aktywnych klientów bankowości mobilnej z 2 mln w 2020 roku do 3,2 mln w 2024 roku,
 • wskaźnik digitalizacji na poziomie docelowym ~100% w 2024

Nasza strategia oparta jest na czterech filarach: Klient, Wzrost, Efektywność i Odpowiedzialność.

W centrum naszych działań stawiamy na klienta i jego potrzeby, intensywnie rozwijamy kanały cyfrowe oraz szybkie i wygodne

procesy obsługi. Dążymy do umożliwienia klientom detalicznym zrealizowania każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100% to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych w horyzoncie 2024 roku. Docelowym i głównym kanałem kontaktu z klientem ma być aplikacja mobilna PeoPay. Zamierzamy w jeszcze większym stopniu wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i nowoczesne narzędzia wspierające sprzedaż w celu personalizacji oferty, poprawy jakości obsługi i zwiększenia skłonności do polecania naszych usług. Kluczową miarą sukcesu, do której dążymy, jest systematyczny awans w rankingach satysfakcji klientów.

Zgodnie ze Strategią, koncentrujemy się na wzroście biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP oraz przedsiębiorstwa MID.

W ciągu najbliższych 2 lat chcemy pozyskiwać rocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć udziały w rynku pożyczek gotówkowych. Chcemy również odmłodzić strukturę demograficzną klientów indywidualnych. Naszym celem jest pozyskanie w latach 2021-2024 łącznie ponad 600 tys. klientów poniżej 26 roku życia.

W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw do 2024 roku chcemy zwiększyć udział rynkowy do 12%. Natomiast w segmencie mikrofirm planujemy pozyskiwać 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 p.p. do 8%.

Naszym celem jest również wzrost w cyfrowej sprzedaży produktów inwestycyjnych – docelowo ponad 80% wolumenu sprzedaży funduszy inwestycyjnych będzie realizowana w kanałach zdalnych.

Planujemy nadal wzmacniać synergie biznesowe i współpracę z PZU, czego efektem ma być wzrost sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i składki przypisanej brutto.

Zgodnie z przyjętą Strategią, będziemy wzmacniać obecność na rynku e-commerce poprzez rozwój oferty płatności odroczonych, pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online a także rozwiązań dla e-sklepów i platform e- commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

W czasach presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego Bank koncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywności operacji, przyśpiesza cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz optymalizuje procesy kredytowe. Istotnym elementem Strategii jest rozbudowa strefy samoobsługowej dla klientów w kanałach zdalnych. Dążymy do zwiększenia poziomu samoobsługi klientów tak aby w perspektywie 2024 roku 80% klientów z segmentów MŚP, MID i Korporacji korzystało ze strefy samoobsługowej w kanałach cyfrowych.

Inwestujemy i rozwijamy następujące obszary IT:

 • technologii i innowacji,
 • nowoczesnej architektury,
 • szybkiego wytwarzania oprogramowania,
 • niezawodności infrastruktury,
 • ludzi i

Zgodnie ze strategią dążymy do optymalizacji kluczowych procesów kredytowych, co powinno przełożyć się na skrócenia czasu oczekiwania na decyzję kredytową, (8 dni przy kredycie hipotecznym i 1 dzień przy kredycie dla mikrofirm i MŚP).

Chcemy wspierać rozwój gospodarczy poprzez aktywne angażowanie się w rządowe i unijne programy odbudowy gospodarki oraz transformację klimatyczną dla swoich klientów. Nasza działalność komercyjna i operacyjna w jeszcze większym stopniu oparta będzie o czynniki zrównoważonego rozwoju.

Będziemy dążyć do utrzymania bezpiecznego profilu ryzyka i utrzymania jednego z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu podejmujemy działania udoskonalania infrastruktury modeli ryzyka i automatyzacji procesów oceny kredytowej.

Realizacja strategii w 2022 roku

Główne cele strategiczne:

Strategia Banku na lata 2021-2024 została przygotowana w otoczeniu historycznie niskich stóp procentowych. Seria podwyżek stóp procentowych, która miała miejsce od tego czasu (wzrost stopy referencyjnej z poziomu 0,1% na początku 2021 roku do poziomu 6,75% na koniec 2022 roku) istotnie wpłynęła na wynik odsetkowy Banku w 2022 roku w stosunku do założeń strategicznych. Na wyniki finansowe Banku w 2022 roku wpływ miały zdarzenia o charakterze regulacyjnym do których należą:

 • ujęcie kosztów związanych z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w wysokości 1 958 mln zł,
 • utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1 598 mln zł,
 • ujęcie kosztów opłaty na rzecz Systemu Ochrony banków działających w formie spółki akcyjnej w wysokości 482 mln zł,
 • ujęcie kosztów dodatkowych wpłat na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców w wysokości 169 mln zł,
 • utworzenie rezerw na zwroty klientom podwyższonych marż kredytów hipotecznych przed ustanowieniem hipoteki w wysokości 112 mln zł.

W 2022 roku systematycznie rosła liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec roku wyniosła ona 2,8 mln w stosunku do 2,0 mln na początku Strategii. Cyfryzacja usług przełożyła się na wzrost wskaźnika digitalizacji ogółem z ~50% na początku Strategii do 69% w 2022 roku.

CEL STRATEGICZNY REALIZACJA W 2022 ROKU REALIZACJA W 2021 ROKU CEL 2024
ROE (%) 7,6% 8,7% ~10%
C/I (%, łącznie ze składkami na BFG oraz opłatą ponoszoną na System Ochrony) 44,9% 47,3% 42%
Liczba klientów bankowości mobilnej (mln) 2,8 2,4 3,2
Wskaźnik digitalizacji ogółem (%) 69% 57% ~100%

Mając na uwadze priorytety zdefiniowane w strategicznym filarze „Klient”, kontynuowaliśmy intensywne prace w zakresie rozwoju funkcjonalności cyfrowych kanałów obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości mobilnej dla klientów detalicznych. W 2022 roku wprowadziliśmy szereg nowych rozwiązań w bankowości elektronicznej Pekao24, PeoPay i PeoPay Kids. W serwisie Pekao24 i aplikacji PeoPay wdrożyliśmy m.in.:

 • dokonywanie opłat za parkingi w strefach płatnego parkowania,
 • zakup biletu komunikacji miejskiej,
 • widżet skrótów – spersonalizowany wygląd serwisu,
 • opcje sugerowanych płatności, realizacje przelewów z przyszłą datą, możliwość ponowienia przelewu bezpośrednio z historii operacji, prezentacji statusu zagrożonych płatności,
 • powiadomienia o wpływach – możliwość włączenia powiadomień PUSH w PeoPay lub SMS,
 • nowy widżet na pulpicie PeoPay, który pokazuje produkty inwestycyjne,
 • dostęp do aplikacji PeoPay klientom Biura Maklerskiego, którzy posiadają usługę Pekao24Makler a nie mają rachunku w Banku,
 • zaktualizowany i dostosowany do nowych wymogów wniosek o świadczenie 300+,
 • wnioski o świadczenie 300+ i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla obywateli Ukrainy,
 • wniosek o rządowe wakacje kredytowe – zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego

W ramach Otwartej Bankowości rozszerzyliśmy usługę (tzw. AIS) dostępu do informacji o rachunkach płatniczych prowadzonych przez inne banki takich jak: saldo i historię transakcji. Dostęp do kont z innych banków pozwala łatwiej zawnioskować o pożyczkę, debet w rachunku bieżącym lub kartę kredytową, umożliwia śledzenie sald na rachunkach oraz zlecanie przelewów z rachunków w innych bankach.

Liczba aktywnych klientów mobilnych do liczby ROR wyniosła 57% na koniec 2022 roku (+2,9 p.p. w stosunku do grudnia 2021 roku, co zbliża nas do realizacji aspiracji strategicznej w wysokości minimum 60% w 2024 roku. Ponadto zwiększyliśmy sprzedaż pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych (mierzoną udziałem ilości sztuk), która w 2022 roku wyniosła 78% w stosunku do 61% w ubiegłym roku. Wzrost aktywności klientów w kanałach cyfrowych miał odzwierciedlenie również w wynikach pomiaru satysfakcji. PeoPay jest jedną z najlepiej ocenianych aplikacji finansowych dostępnych w sklepach Google Play i AppStore. Rozpoczęliśmy wdrażanie nowego systemu CRM, który jest pierwszym w polskiej bankowości tak kompleksowym wdrożeniem CRM w chmurze publicznej. Przy wsparciu platformy do przetwarzania danych w czasie rzeczywistym, zaawansowanej analityki i rozwiązań chmurowych, Omnibank CRM dostarczy klientom najbardziej adekwatne oferty i komunikaty.

W 2022 roku konsekwentnie realizowaliśmy działania mające na celu wzmocnienie pozycji w segmentach o najwyższej dochodowości, tj. consumer finance, mikrofirmy, MŚP i przedsiębiorstwa MID.

Zrealizowany został cel w zakresie akwizycji ROR klientów indywidualnych założony w strategii na poziomie minimum 400 tys. ROR rocznie. W 2022 roku otworzyliśmy ponad 554 tys. rachunków (+111 tys. więcej niż rok wcześniej). Realizując założenia strategiczne zwiększyliśmy akwizycję klientów młodych (poniżej 26 roku życia) o 38% r/r, co było możliwe dzięki nowym rozwiązaniom w ofercie (np. pierwszy w Polsce kredyt na studia medyczne z poręczeniem spłaty przez BGK, Pakiet Podróżnika dla osób studiujących za granicą, konto z pakietem gamingowym), jak również dzięki rozwojowi funkcjonalności PeoPay Kids. Pomimo wyzwań związanych z otoczeniem gospodarczym w 2022 roku odnotowaliśmy pozytywną dynamikę sprzedaży pożyczek gotówkowych w kanałach zdalnych wyższą o 56% w porównaniu do 2021 roku. Nowa sprzedaż finansowani dla mikrofirm ogółem wyniosła blisko 2 mld z dynamiką +38% r/r. Zgodnie ze Strategią wzmacnialiśmy, także synergie biznesowe z Grupą PZU, rozwijając ofertę produktową (m.in. nowy produkt o charakterze ubezpieczeniowo– oszczędnościowym: Pewny Profit oraz pakiet ubezpieczeń do nowej Karty Kredytowej z Żubrem ) i digitalizując kolejne procesy w obszarze ubezpieczeń.

Dzięki skutecznym działaniom biznesowym ukierunkowanym na wzmacnianie dotychczasowych i budowę nowych przewag konkurencyjnych w segmencie MŚP i MID konsekwentnie umacnialiśmy pozycję Banku na tym rynku. Naszym klientom udostępniamy szeroką, kompleksową ofertę produktów i usług, w tym kredyty bankowe, leasing, faktoring, organizowanie emisji oraz inne specjalistyczne formy finansowania. W 2022 roku systematycznie rozszerzaliśmy ofertę o nowe rozwiązania:

 • jako jedyny bank komercyjny w Polsce podpisaliśmy umowę gwarancji portfelowej z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego (PFG), umożliwiającą udzielanie kredytów na wyjątkowo korzystnych warunkach,
 • w ramach programu Otwarte Platformy Finansowania (OPF) udostępniliśmy programy finansowania podmiotom z kolejnych krajów (takich jak Turcja, Bangladesz, Chiny),
 • podpisaliśmy porozumienie z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), które umożliwia gwarantowanie spłaty do 80% wartości kredytów udzielonych przez Bank eksporterom na ich inwestycje podejmowane w Polsce

Już po 9 miesiącach 2022 roku pozyskaliśmy zakładaną w Strategii minimalną liczbę 2,2 tys. nowych klientów MŚP. Na koniec 2022 roku wartość portfela kredytów w segmencie MŚP była wyższa o +23% r/r, natomiast w segmencie MID wyższa o +14% r/r. Z perspektywy Strategii istotnym parametrem jest również osiągany dochód na klienta. W 2022 roku dzięki skutecznym działaniom sprzedażowym i rosnącemu zainteresowaniu klientów naszymi produktami odnotowaliśmy wzrost dochodowości w przeliczeniu na klienta w obu segmentach.

Jednym z kierunków strategicznych jest przyspieszenie cyfryzacji i migracji procesów do kanałów zdalnych, co obejmuje nie tylko klientów bankowości detalicznej i rozwój aplikacji mobilnej PeoPay (o czym wspomniano w sekcji filaru Klient), ale także klientów biznesowych. Kontynuowaliśmy rozwój funkcjonalności strefy samoobsługowej dla klientów firmowych w bankowości elektronicznej PekaoBiznes24, udostępniając klientom kolejne procesy, w tym m.in. składanie wniosków w obszarze Treasury. Wprowadziliśmy PeoBIZ – nową aplikację mobilną dla firm posiadających dostęp do systemu bankowości elektronicznej PekaoBiznes24. PeoBIZ działa zarówno na tabletach, jak i na telefonach oraz wykorzystuje technologię biometryczną.

Rozwojowi zdalnych kanałów dystrybucji towarzyszyły działania ukierunkowane na poprawę efektywności sieci placówek Banku. W 2022 roku Bank zmniejszył sieć o 53 placówki. Na koniec roku sieć placówek składała się z 515 placówek własnych i 82 placówek partnerskich.

Zwiększyliśmy poziom robotyzacji i automatyzacji w obszarze operacji Banku. Liczba operacji realizowanych przez roboty, wzrosła o ponad 59% r/r.

Naszym celem jest również zwiększenie efektywności procesów kredytowych. Realizowane projekty ukierunkowane są na optymalizacją i zwiększenie wykorzystania narzędzi analitycznych w poszczególnych segmentach klientowskich. W 2022 roku zrealizowane wdrożenia projektowe przełożyły się na poprawę efektywności procesów kredytowych i skrócenie czasu wydania decyzji kredytowej m.in. w segmencie klientów detalicznych i w segmencie przedsiębiorstw.

Dbamy o utrzymanie bezpiecznego profilu ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. W 2022 roku koszty ryzyka wyniosły 1,12 p.b., przy jednoczesnym wysokim poziomie pokrycia NPL. Równocześnie utrzymana została znaczna nadwyżka kapitału powyżej minimum regulacyjnego tj. wskaźnik Tier 1 osiągnął poziom 17,4%.

W czerwcu 2021 roku Bank przyjął i opublikował Strategię ESG na lata 2021-2024, definiując w niej cele w zakresie dbałości o środowisko naturalne, wspierania rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju Banku. Efekty jej realizacji przedstawiono w ramach Raportu Niefinansowego za rok 2022. Bank angażuje się w transformację energetyczną oraz ochronę środowiska, m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w rozwoju sektora OZE w Polsce oraz udział w organizowaniu emisji zielonych obligacji.

Priorytety biznesowe na 2023 rok

Perspektywy rozwoju gospodarki (w tym m.in. potencjalne osłabienie konsumpcji prywatnej na skutek bardzo wysokiej inflacji, rozwój polityki monetarnej, możliwe opóźnienia w inwestycjach publicznych, ryzyko przedłużającego się kryzysu energetycznego) będą miały wpływ na popyt na produkty bankowe oraz ewentualne zmiany kosztów ryzyka. Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w otoczeniu Banku, w tym pośrednie i bezpośrednie skutki wojny w Ukrainie i dostosowujemy działania do obserwowanych wyzwań. W kontekście kierunków obserwowanych zmian założenia biznesowe Strategii „Odpowiedzialny Bank. Nowoczesne bankowanie” pozostają aktualne, zaś cele realizowanych inicjatyw i projektów strategicznych podlegają cyklicznemu przeglądowi w celu zapewnienia dostosowania do aktualnych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych.

Zgodnie z przyjętą Strategią, w 2023 roku będziemy konsekwentnie realizować projekty i inicjatywy strategiczne ukierunkowanych przede wszystkim na:

 • poprawę jakości oferowanych usług i wzrost poziomu satysfakcji klientów,
 • dynamiczny wzrost biznesu w dochodowych segmentach rynku (consumer finance, Mikro, MŚP, MID),
 • rozwój kanałów cyfrowych i migrację procesów do kanałów zdalnych,
 • optymalizację i cyfryzację procesów kredytowych,
 • umocnienie pozycji rynkowej wśród klientów młodych,
 • realizację celów zdefiniowanych w Strategii ESG,
 • dbałość o zachowanie najwyższych standardów w obszarze cyberbezpieczeństwa,
 • automatyzację i robotyzację operacji.

Ponadto będziemy dążyć do rozwoju usystematyzowanego podejścia do zarządzania danymi oraz rozwoju kompetencji w zakresie analityki danych. Będziemy kontynuować współpracę z Grupą PZU w zakresie oferty produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych.

Search results